Jump to content
Forum Roportal
Sign in to follow this  
Lxn

Pavel, apostol sau impostor?

Rate this topic

Recommended Posts

Ce are a face Pavel cu Cristos?

Pavel a mărturisit împotriva multor creștini, ca să fie uciși. Nu era mărturia lui una mincinoasă, de ce se laudă mai târziu a fi fost drept "în lege"a lui? Așa s-a spălat un criminal de nărav și a dat vina pe legea iudaică.

Totuși, iată, același Pavel a rămas fariseu chiar și după "convertire la Cristos":
"Bărbaţi şi fraţi, eu sunt fariseu, fiul unui fariseu".
Dar cum a ținut el astfel partea fariseilor când (Mar 8:15) "Isus le dădea în grijă, şi le zicea: Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul Fariseilor şi de aluatul lui Irod!"

Al cui fiu este acest presupus apostol al lui Cristos? căruia, pare-se, niciunul dintre cuvintele Evangheliei nu i s-a predicat?
Matei 23:
"1 Atunci Isus a vorbit mulţimilor şi discipolilor săi [...]
9 Şi să nu numiţi pe nimeni tatăl vostru, pe pământ; fiindcă unul singur este Tatăl vostru, care este în cer."

Acuma, dacă Petre se lepădase de Cristos la greu, cu ce putea fi Pavel mai bun?

 

Lucruri mai bizare se petrec mai târziu - Pavel a fost "împuns de ghimpe" pe timpul "apostolatului" său:

"Şi ca nu cumva să fiu înălţat peste măsură prin abundenţa revelaţiilor, mi-a fost dat un ghimpe în carne, mesager al lui Satan, să mă lovească cu pumnii, ca nu cumva să fiu înălţat peste măsură.[...]  Şi mi-a spus: <Harul meu îţi este de ajuns, fiindcă puterea mea este făcută desăvârşită în slăbiciune.> De aceea cu cea mai mare plăcere mă voi lăuda mai degrabă în neputinţele mele, ca puterea lui Cristos să rămână peste mine."

Dar cum l-a făcut pe Pavel creștin "solul lui Satan"? Sau, poate, cuvintele ce aprobau pe solul lui Satan veneau de la Cristos? Nu era Cristos Acela care, dimpotrivă, dānd peste demoni, scotea imediat pe Satana din cei înrobiți? Unde s-a pomenit ocara ca Hristosul să își biciuiască mesagerul cu puterea Satanei?
Sau, cum putea tocmai slăbiciunea să "desăvârșească" puterea lui Cristos?
"Căci [Isus] îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor."(Mat 8:29)

Pavel acceptă ușor spinul dimpreună cu "revelațiile" pentru că...nu citise Evanghelia, care spune:
"După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?" (Mat 7:16)

"Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.

Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.

Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc." (Mat 7:17-19)

Ar fi tăiat Pavel pomul spinos al învățăturii ce i se revela astfel, de ar fi cunoscut cuvintele lui Cristos? Dar, iată că nu l-a inițiat nimeni în învățătura lui Cristos. Mai degrabă, controlat de un demon, a predat o învățătură împotriva celei date de Cristos: în opinia lui, omul este în mod natural rău, și apoi, legat fiind cu legea, care este bună, automat se face și mai rău! Și toate-acestea ar fi fost date de Dumnezeu numai așa, ca să renunțe până la urmă omul la lege în favoarea...ascultării. Căci numai "murind" față de lege și apoi "ascultând" (de cine?) ar mai putea omul să devină...drept. (Vezi "Romani 7" ș.a. pentru doctrina pauliană a "dreptății fără lege").

Atunci, unde este valoarea Scripturii sau a Legii, pe care Isus le susține fără echivoc?

"Fiindcă adevărat vă spun: Până cerul şi pământul vor trece, o iotă sau o frântură de literă nu va trece nicidecum din lege, până totul va fi împlinit."

Dacă Hristos, încercat de Satan, îi opune Scriptura, Pavel cu ce se poate opune, când el s-a făcut mort față de lege?

După Pavel, legea și scriptura erau numai ca să constatăm noi că "nu putem" să le respectăm și să decidem singuri că numai "ascultarea" ne mai salvează... Dar ce diferență mai este atunci de la ascultare până la robie? 

Isus însuși a dat ascultare Tatălui când s-a rugat în Ghetsimani, dar când a făcut-o, era pentru ca să se împlinească Scriptura.

Vom fi, deci, robi ai cuiva sau moștenitori ai Domnului? De unde doctrina ascultării?

A predat Isus robia?

Sau IHWH, dătător de lege și singur definindu-se ca salvator din robie, a predat robia?

De aceea zic: bietul Pavel, chinuit de Satan, vorbea doar pentru el însuși. Avea el necazul său cu legea fariseilor. Dar, din punct de vedere creștin, doctrina lui este erezie și înșelarea creștinilor este pe aceeași linie cu uciderea creștinilor.

Și câte culte ale înrobirii s-au întemeiat pe doctrina lui Pavel!

Chiar poate Pavel discerne Duhul bun de cele rele? Spune el: "...faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare,

 Închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri,

 Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.

 Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,

  Blândeţea, înfrânarea, curăţia"

Aici Pavel opune trupul rău Duhului bun.

Dar în Efeseni 6:12, din contră, iată-l tot pe Pavel făcând trupul inocent și duhurile rele!

" Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh."

Asta este o altă învățătură? Este un fel de "depinde cine-ntreabă?"

Iată cum, străină de Evanghelia lui Cristos, predica lui Pavel este neclară, incompletă și lasă loc destul unor interpretări greșite.

 

Cazul lui Pavel ne arată că Satana poate produce oricâți profeți mincinoși, poate chiar inocenți în sinea lor, dar bisericile lor nu vor rezista peste milenii. De aceea trebuie să cunoaștem criteriile Capitolului 7 din Matei. Care se încheie exact cu acest lucru:

"De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă.
A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă.

Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip.

Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare."

 

 

Edited by Lxn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cum de ai ales sa scrii cate ceva despre Pavel si nu despre Ioan Evanghelistul, cel caruia i-a fost data in grija, de catre Mantuitorul Iisus Hristos,  Maica Domnului?!

Citisem despre Pavel ca avea alt nume inainte de-a fi crestin si ca el ar fi contribuit la daramarea Bibliotecii Templului Zeitei Artemis din Efes.:smile:

http://www.tribuna.ro/stiri/descopera-lumea/la-efes-pe-urmele-fecioarei-maria-si-ale-zeitei-artemis-48769.html

Edited by LuciaD
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Cred că greșelile doctrinare sunt cele care au nevoie să fie tratate cu scrisuri din astea lung argumentate, nu lucrurile care sunt bune..."nu cei sănătoși au nevoie de doctor".

 

Edited by Lxn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Acum 2 ore, Lxn a spus:

Cred că problemele au nevoie să fie tratate în scris... 

Cred ca la  "provocari" te referi.:biggrin:

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Am mai editat, căci scrisesem prea scurt. Doctrina lui Pavel merită mai multă atenție nu pentru că ar fi Pavel mai important în creștinism, ci, dimpotrivă, pentru că are puncte slabe și nu trebuie pusă ca piatră de temelie învățăturii creștine.

Maria este născătoare de Dumnezeu dar și de numeroși alți frați trupești, nu și spirituali. 

Edited by Lxn
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×