Ilegal și abuziv: Studenții condamnă modul de funcționare ARACIS

Detalii

CategoriiEducatie
TaguriRomania
Ultima actualizareSambata 29 septembrie 2018
Vizualizari949

Voteaza & Distribuie

Descriere

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se arată consternată de modul disprețuitor în care Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în special prin președintele acesteia, prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, alege să înțeleagă funcționarea sistemului de evaluare externă a calității învățământului superior din România.

Evaluări ilegale și de formă, respectiv atacurile deschise și încercările de intimidare îndreptate împotriva studenților critici, care doresc îmbunătățirea activității agenției, nu au cum să conducă la creșterea calității educației în universitățile din România. În ultimii ani, ANOSR a încercat să utilizeze pârghiile instituționale pentru a contribui la îmbunătățirea activității ARACIS, semnalând problemele agenției și formulând propuneri de soluționare ale acestora în cadrul discuțiilor din structurile interne ale acesteia, însă modul în care ARACIS s-a raportat la studenți în acest proces ne determină să aducem în atenția opiniei publice aceste derapaje.

În prezent, ARACIS își desfășoară activitatea de bază, aceea de evaluare externă a calității, într-un mod ilegal, refuzând să implementeze prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 915 din 14 decembrie 2017, prin care a fost adoptată o nouă Metodologie de evaluare externă a calității. Deși au trecut mai mult de 9 luni de la adoptarea acesteia, ARACIS încă nu și-a actualizat instrumentele interne utilizate în procesul de evaluare (ghiduri și fișe de vizită) în conformitate cu noile prevederi legale, derulând procesul de evaluare tot pe baza metodologiei adoptată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1418 din 2006, ce este în prezent abrogată.

Astfel, câteva sute de evaluări de programe de studii universitare de licență și instituționale derulate de ARACIS pe parcursul anului 2018 pot fi oricând contestate, fiind desfășurate în baza unei metodologii ce nu mai este în vigoare, deci în afara cadrului legal, fapt ce poate aduce deservicii grave studenților, încrederea studiilor pe care aceștia le urmează putând fi pusă oricând la îndoială. Actualizarea din decembrie 2017 a Metodologiei de evaluare externă a avut ca scop alinierea, cu întârziere, a procedurilor naționale de asigurare a calității învățământului superior la standardele europene în domeniu (adoptate în mai 2015).

Faptul că la mai bine de 3 ani de la stabilirea la nivel european a noilor standarde ce trebuie aplicate în domeniul asigurării calității România încă nu le implementează poate duce la pierderea încrederii angajatorilor și instituțiilor internaționale în calitatea actului educațional desfășurat în sistemul universitar din România și chiar la nerecunoașterea studiilor urmate, studenții devenind victime ale delăsării ARACIS și putând suferi prejudicii importante.

În plus, dacă analizăm modul în care se desfășoară evaluările ARACIS, putem constata cât de facil acordă agenția universităților sau programelor de studii calificativele maxime, care certifică îndeplinirea la nivel foarte înalt a standardelor de calitate. Spre exemplu, în anul 2017, 70% dintre evaluările instituționale s-au încheiat cu calificativul „grad de încredere ridicat”, însemnând cel mai înalt nivel de calitate. În ceea ce privește programele de studii universitare de licență, 95,25% dintr-un total de 321 de programe evaluate în anul 2017 au primit cel mai înalt calificativ, „încredere”.

Niciun program supus procesului de acreditare nu a fost considerat a fi impropriu, în timp ce doar 1,78% din programele evaluate au prezentat deficiențe în opinia evaluatorilor ARACIS („încredere limitată”). Deși ar trebui să ne bucurăm văzând că aproape toate programele de studii și universitățile din România îndeplinesc la un nivel foarte ridicat de performanță standardele de calitate, experiența de la „firul ierbii” și discuțiile cu studenții pe care îi reprezentăm ne arată că situația reală e departe de a fi atât de roz, multe programe de studii sau universități ne-îndeplinind indicatori elementari de calitate sau încălcând flagrant drepturi ale studenților.

Astfel, considerăm că multe dintre calificativele acordate de ARACIS în urma evaluărilor nu reflectă întocmai realitatea din teren, fiind acordate superficial, fără a se baza pe analize aprofundate. Din păcate, agenția nu conștientizează acest fapt, concluzionând că „rezultatele evaluărilor programelor de studii de licenţă şi a studiilor universitare de masterat au confirmat în bună măsură o creştere a nivelului calitativ”, afirmație ce arată încă o dată faptul că între realitatea din sistemul educațional și activitatea ARACIS se adâncește o prăpastie tot mai mare.