Foaie Nationala

”Foaie Națională” dorește și luptă pentru cunoașterea adevărului istoric, fie el cât de trist ori dureros. Minciuna față de istoria unui neam este lepădare de Dumnezeul Adevărului și luptă împotriva acelui neam. De aceea, Revista ”Foaie Națională” se ridică împotriva tuturor curentelor de propagandă istorică mincinoasă. Orice teorie istorică mincinoasă este implicit anti-românească, fie că anti-românismul este fățiș ori ascuns. Foaie Națională are o poziție teologică strict Creștin Ortodoxă, credință în și prin care s-a născut Neamul Românesc. Foaie Națională are o poziție politică strict identitară, cu totul anti-șovină și independentă de orice formă politică existentă.
Sursa informatii: foaienationala.ro
Pagina web: foaienationala.ro