Tot ce trebuie să știi despre fondurile de pensii

Tot ce trebuie să știi despre fondurile de pensii

Detalii

CategoriiEconomie
Taguripensie privata, Romania
Ultima actualizareMarti 9 iulie 2019
Vizualizari712

Voteaza & Distribuie

Descriere

Buna! Eu sunt Iona Lazar, expert contabil din Suceava si m-am gandit sa-ti eplic cum sta treaba cu fondurile de pensii. Mai multe detalii despre mine gasesti pe site-ul meu ioana-lazar.ro
Rata de natalitate tot mai mica de la un an la altul, dar și speranța de viață aflată în regim de creștere sunt detalii care ne fac să ne gândim tot mai des la pensie. Mai exact, tot mai mulți români se întreabă dacă vor fi suficienți angajați în viitor pentru ca sistemul de pensii să poată funcționa în continuare ca până acum. În timp ce specialiștii recomandă să punem bani la pușculiță pentru vârsta pensionării, o altă recomandare este cunoașterea în detaliu a celor 3 Piloni de pensii. Iar asta deoarece, cunoscându-le în detaliu, ne putem asigura condiții de trai cât mai bune la bătrânețe.

În Romania, sistemul de pensii este structurat pe trei Piloni.

Pilonul I de pensii in Romania – sistemul public de pensie


Pilonul I de pensii este administrat de stat prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice și este reglementat prin legea 263 din 2010 cu modificările ulterioare.

La sistemul public de pensii sunt asigurate persoanele fizice angajate, pentru care entitatea angajatoare este obligată să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală care, prin Declarația Unică, datorează contribuția de asigurări sociale,potrivit prevederilor din Codul fiscal, dar și persoanele fizice care achită contribuția de asigurări sociale pe baza contractului de asigurare social.

În anul 2019 procentul aferent asigurărilor sociale este de 10% din baza de calcul, din care 6,25% intră în fondul public (Pilonul I), în funcție de tipul de venit realizat, conform Codului Fiscal în vigoare.
În baza contribuției la Pilonul I de pensii, persoana asigurată va primi o pensie în funcție de veniturile realizate în perioada de contribuție, în baza legii aflate în vigoare la data pensionării. Contribuțiile plătite nu se acumulează într-un fond de care poate dispune la pensionare.

Care sunt persoanele pentru care asigurarea la fondul de pensii public este obligatorie

Asigurarea la fondul de pensii public este obligatorie, conform legii 263/2010 cu modificările ulterioare, art. 6, alin. 1 pentru persoanele care obțin venituri:

  • în baza unui contract individual de muncă;
  • având statutul de funcționari publici;
  • asimilate salariilor pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Codului Fiscal;
  • având funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate;
  • din șomaj;
  • persoanele care realizează venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Codul Fiscal.

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Pilonul II de pensii în România – pensia privată obligatorie


Pilonul II de pensii esteadministrat de fonduri private de pensii, acreditate de ASF, și reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
Lista actualizată a fondurilor de pensii ce administrează fondurile Pilonului II se găsește pe site-ul ASF România.
La Pilonul II de pensii sunt obligate să adere persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate în sistemul public de pensii, iar persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani pot adera la acest pilon de pensie doar dacă își doresc acest lucru.

În anul 2019 procentul aferent Pilonului II este de 3,75% din baza de calcul și este virată fondurilor de administrare de către CNPP din contribuția la Pilonul I.
Contribuția la Pilonul II se acumulează într-un cont personal administrat de Fondul de pensii privat, iar beneficiarul poate dispune de el deschiderea dreptului de pensie, fie cumulat, fie printr-o plată unică, fie eșalonat pe max. 5 ani.

Conform legii 411/2004 o persoană nu poate fi participant, în același timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de prezenta lege și poate avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este.
O persoană devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie inițiativă sau în urma repartizării sale de către instituția de evidență dacă nu face acest lucru în termen de 4 luni de la data apariției obligației de a adera.

Un participant poate schimba fondul de pensii (pilon II), doar după ce a notificat în scris administratorului fondului de pensii de la care se transferă, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii şi să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare. O data cu schimbarea fondului de pensii are loc si transferul sumelor acumulate la pilonul II. Exista penalități de transfer doar în cazul în care perioada de cotizație este mai mică de 2 ani.

Pentru a opta în cunoștință de cauză pentru unul din cele 7 fonduri de pensii se pot analiza randamentele si gradul de risc ai fiecăruia in parte pe site-ul ASF România.
De la 12 Martie 2019, conform OUG 114/2018, o persoană participantă la un fond de pensii poate opta, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond, să se transfere la sistemul public de pensii. De menționat că sumele acumulate la fondul de pensii privat nu se transferă, ele rămân in contul beneficiarului până la deschiderea dreptului la pensie.

Prin aceeași ordonanță a fost modificată și structura comisionului de administrare astfel:

Comisionul de administrare se constituie prin:

a) deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 1%, cu condiția ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în unități de fond, din care 0,5 puncte procentuale din suma totală ce face obiectul operațiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie virată la Casa Națională de Pensii Publice;

b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflației; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflației; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflației; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflației, 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflației; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflației.

Pilonul III de pensii din Romania – pensia privată facultativă


Pilonul III de pensii esteadministrat de fonduri private de pensii, acreditate de ASF, reglementatî de Legea 204/2006 Privind pensiile facultative. Acesta cuprinde asigurările de pensii facultative. Aderarea și contribuția la un asfel de fond este opțională.

Pensia facultativă a fost gândita pentru a îmbogăți resursele financiare disponibile ale salariaților la vârsta pensionării. În comparație cu Pilonul II, pentru pensia facultativă poate opta salariatul după propriile preferențe, indiferent de vârstă.
Lista actualizată a fondurilor de pensii ce administrează fondurile Pilonului III se găsește pe site-ul ASF România. Trebuie menționat faptul că este imposibil transferul de la pilonul I si II la pilonul III și invers.