Agenţie de recrutare - Ajutor în Administrarea Personalului şi Salarizării

Agenţie de recrutare - Ajutor în Administrarea Personalului şi Salarizării

Detalii

CategoriiEconomie
Tagurijob, Locuri de munca, Recrutare si selectie de personal
Ultima actualizareJoi 30 septembrie 2021
Vizualizari85

Voteaza & Distribuie

Descriere

Angajatorul şi angajatul se află într-o relaţie de colaborare în care ambele părţi au drepturi şi obligaţii legale. Fiecare angajator este coştient cât de elaborat şi important este întregul sistem care ţine sub control administrarea legală şi corectă a salarizării şi personalului angajat.

Acest palier presupune înfiinţarea unui departament special, angajarea personalului calificat în acest domeniu şi asigurarea cadrului în care să se desfăşoare activitatea în condiţii legale, conform normelor în vigoare. Se poate opta pentru angajarea personalului care să acopere acest domeniu de activitate cu profesionalism şi seriozitate, însă se pot alege şi variante care să degajeze lista de sarcini a angajatorului. Există formaţiuni legale care pun la dispoziţia clienţilor servicii la un înalt nivel de profesionalism, prin personal instruit şi calificat în această direcţie.

Activitatea de salarizare poate fi direcţionată către o agenţie de recrutare

Colaborarea cu o agenţie de recrutare poate contribui semnificativ la diminuarea eforturilor angajatorului îndreptate spre gestionarea salarizării personalului angajat, dar şi la echilibrarea costurilor în acest sens. O agenţie de recrutare oferă garanţia profesionalismului, calităţii şi promptitudinii. În sarcinile agenţiei se vor încadra: calculul statelor lunare de plată şi a pontajelor, transmiterea fluturaşilor lunari de salariu, întocmirea şi transmiterea declaraţiei lunare 112 privind contribuţiile salariale, respectiv a declaraţiei anuale 205 privind impozitul pe venit. Serviciile oferite de agenţia de recrutare se vor acupa de plata on-line a salariilor în cazul solicitării acestei metode de plată de către angajator sau anmgajat, de recuperarea sumelor privind indemnizaţiile şi concediile, întocmirea rapoartelor lunare şi anuale privind concediile de odihnă şi cele medicale. Tot în cadrul acestor servicii se va afla şi întocmirea rapoartelor lunare privin costurile salariale customizate în funcţie de cerinţele clientului.

Administrarea personalului, sarcină pentru o agenţie de recrutare

O agenţie de recrutare poate asigura administrarea întregului personal angajat al unei companii, prin servicii şi personal specializat în acest domeniu. Seviciile oferite sunt complexe, agenţia întocmind şi gestionând contractele de muncă, întocmind fişele de post, Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, eventuale acte adiţionale ataşate ulterior contractelor de muncă, decizii de încetare sau suspendare a contractelor de muncă, adeverinţe de vechime a angajatului în cadrul companiei respective, rapoartele privind concediile de odihnă sau cele medicale. De asemenea, o agenţie de recrutare se va ocupa de întocmirea documentelor necesare în cazul cercetărilor disciplinare ale salariaţilor. Va întocmi adeverinţe pentru certificarea salariaţilor, adeverinţe care pot fi solicitate de către bănci sau autorităţi. Va putea reprezenta compania pentru care lucrează, în relaţia acesteia cu autorităţi precum Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Agenţia de Şomaj sau ITM.

Apelând la serviciile oferite de o agenţie de recrutare, oricare angajator are garanţia că departamentul Salarii şi Administare Personal va fi gestionat cu seriozitate, profesionalism şi asumare, de către un personal calificat şi cu experienţă în domeniu. Rezultatele nu vor întârzia să apară, angajatorul putându-şi canaliza atenţia, energia şi concentarea către direcţiile care vizează în mod direct domeniul companiei sale de activiate, astfel încât dezvoltarea şi progresul să se poată produce.