Jump to content
Forum Roportal
Sign in to follow this  
dulgherul

Maleahi 3:1-3

Rate this topic

Recommended Posts

Maleahi 3

1. Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine, – zice Domnul oştirilor. –

2. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, şi ca leşia înălbitorului.

3. El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite.

 

Cine poate fi acel personaj?

Martorii susțin că este fiul fărădelegi de la 2Tesal.

 

Deci cine este solul?

 

(Maleahi 3:1–3) . . .„Iată că îl trimit pe mesagerul meu, iar el va pregăti calea înaintea mea. Şi, pe neaşteptate, va veni la templul Său adevăratul Domn, pe care-l căutaţi, şi mesagerul legământului, în care vă găsiţi plăcerea. Iată! El va veni negreşit“, spune Iehova al armatelor. 2 „Dar cine va suporta ziua venirii sale şi cine va sta în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului. 3 El va sta ca un topitor şi ca un purificator al argintului şi-i va purifica pe fiii lui Levi. Îi va purifica aşa cum se purifică aurul şi argintul şi Iehova va avea un popor care îi va aduce o ofrandă în dreptate.

 

MESAGERUL MEU:

 

(Matei 11:10) El este cel despre care s-a scris: «Iată că eu îl trimit înaintea feţei tale pe mesagerul meu, care va pregăti calea înaintea ta!»

(Luca 1:76) Iar tu, copilaşule, vei fi numit profet al Celui Preaînalt, căci vei merge înaintea lui Iehova, ca să-i pregăteşti căile,

(Ioan 1:6) A venit un om care a fost trimis ca reprezentant al lui Dumnezeu: numele lui era Ioan.

 

ADEVĂRATUL DOMN:

 

(Psalmul 11:4) Iehova este în templul său sfânt. Iehova — tronul său este în ceruri. Ochii săi privesc, ochii săi scânteietori îi cercetează pe fiii oamenilor.

 

(Isaia 6:1) În anul morţii regelui Ozia l-am văzut pe Iehova stând pe un tron măreţ şi înălţat, iar poalele veşmântului său umpleau templul.

 

(Revelaţia 11:19) Şi sanctuarul templului lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut arca legământului său în sanctuarul templului său. Şi au fost fulgere, voci, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.

 

MESAGERUL LEGĂMÂNTULUI:

 

(Isaia 63:9) În toată suferinţa lor a suferit şi el, iar mesagerul său i-a salvat. În iubirea şi îndurarea sa, el i-a răscumpărat, i-a înălţat şi i-a purtat în toate zilele de demult.

 

(Matei 15:24) Răspunzând, el (adică Isus) a zis: „N-am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel“.

 

(Luca 1:69) A ridicat pentru noi un corn de salvare în casa lui David, slujitorul său,

 

Asta arată Biblia! :roll:

Edited by Eugen3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Solul si cel care a pregatit calea este Ioan Botezatorul. In celelalte versete e vorba de Isus.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Asta arată Biblia!

 

Da. Biblia arată asta.

În schimb voi arătați cu totul altceva în cartea voastră, Revelația-grandiosul deznodămînt se apropie!

La pagina 35, paragraful 16, spune:...Oamenii lor proeminenți nu erau stele, ci s-au dovedit a fi "omul nelegiuirii".2 Tesaloniceni 2:3;Maleahi 3:1-3.(încheiat citatul)

 

Ce ar trebui înțeles de aici? Poți răspunde, dar fără multă lălăială.

Edited by dulgherul

Share this post


Link to post
Share on other sites

Asta arată Biblia! :roll:

Ce e minciuna si ce este adevarat din ce spun eu acuma?

Isus spune despre Ioan ca el este Ilie.

Daca Ioan era Ilie trebuia sa intoarca inima copiilor spre parinti si invers.

Nu sa intimplat nimic din ce zice Maleachi.

Daca Ioan era IlIE ZILELE ACELEA TREBUIAU SA FIE ZILELE ADIN URMA .dAR IATA CA AU TRECUT 2000 DE ANI SI ABIA ACUMA INCEP ZILELE DIN URMA.

iAON CIND ESTE INTREBTA DACA ESTE iLIE EL ZICE CA NU E ,SI NICI PROOROC EL NU RECUNOASTE CA EASTE.

sA FI FOST EL ATIT DE MODEST INCIT IN LOC SA RECUNOASCA ,SA MINTA?

nU AR FI MAI CORECT CA ACUMA SA PARA ACEL SOL,CIND VASA LUI iSRAEL ESTE INDEPENDENTA/SI DACA AR PROOROCI SAU ANUNTA UN EVENIMENT ARE CINE SAL AUDA?

Acuma sint zilele din urma si daca ar intoarce inima copiilor la parinti si invers sar vedea.Sau se va vedea.

Dar acolo ori Isus a gresit si a zis ca Ioan este Ilie sai Ioan nu stia cine este el si nu si a facut misiunea.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Paragraful era 10. E destul de clar ce scrie acolo.

Paragraful ESTE 16, pag.35. Desigur că este clar ce scrie, dar este scris prost. Omul fărădelegi este condiția reveniri lui IISUS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Paragraful ESTE 16, pag.35. Desigur că este clar ce scrie, dar este scris prost. Omul fărădelegi este condiția reveniri lui IISUS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×