Educația contează: Institutul pentru Politici Sociale și Inspectoratul Școlar Dâmbovița, proiect UE pentru tinerii fără calificare și job

Educația contează: Institutul pentru Politici Sociale și Inspectoratul Școlar Dâmbovița, proiect UE pentru tinerii fără calificare și job

Detalii

CategoriiEducatie, Social
TaguriDambovita, educatie, scoala
Ultima actualizareVineri 27 mai 2022
Vizualizari114

Voteaza & Distribuie

Descriere

Pentru că „Educația contează!", Institutul Pentru Politici Sociale, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, desfășoară la nivelul Județului proiectul „Viitorul Începe Azi", un proiect cu finanțare europeană, inspirat din modelul serviciului de probațiune francez.

Acest proiect social se adresează în mod direct tinerilor dâmbovițeni care din varii motive au renunțat prematur la școală (în clasele primare sau în cele gimnaziale) sau nu au fost niciodată înscriși în sistemul de învățământ. Ajunși la maturitate, acești tineri realizează că fără o diplomă de studii sau o calificare la mână, le este practic imposibil să aibă un loc de muncă stabil, cu un salariu decent.

Având în vedere acest lucru, Proiectul „Viitorul Începe Azi" își propune să vină cu o soluție concretă pentru tinerii NEETs (fără calificare și fără job, cu vârsta între 16 și 29 de ani și cu domiciliul în una din localitățile din Județul Dâmbovița). În cadrul proiectului se va desfășura programul „A doua șansă", care permite tinerilor NEETs să revină pe băncile școlii și să-și însușească abilitățile și cunoștințele necesare (chiar și într-un ritm mai alert și mai flexibil decât în mod normal) pentru ca la final să poată pătrunde mult mai simplu pe piața muncii.

Conform informațiilor din proiect, pentru înscrierea în învățământul primar, pot participa tinerii NEETs care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare clasei și care fie nu au parcurs nicio clasă din anul primar, fie au abandonat pe parcurs anul primar. Procedura de înscriere presupune întocmirea și depunerea unui dosar de înscriere.

Înscrierea în programul „A doua șansă", componentă a proiectului „Viitorul Începe Azi"

Pentru persoanele care solicită înscrierea în programul ,,A doua șansă" pentru anul primar la nivelul I (corespunzător clasei pregătitoare și clasei I), înscrierea se face automat, prin completarea cererii și prin depunerea actelor solicitate. Persoanele care declară faptul că au peste nivelul I de studiu, pot solicita unităților, înscrierea într-un nivel superior.
Acordul va fi dat de către Comisia de evaluare, iar specialiștii partenerilor vor acorda consiliere și sprijin în parcurgerea acestei etape de către candidații NEETs.

Dosarul de înscriere va cuprinde cererea de înscriere, care va fi depusă la secretariatul fiecărei unități de învățământ. În cazul în care persoanele doresc să se înscrie în programul ,,A doua șansă”, pentru anul primar și nu au documente de identitate, acestea sunt acceptate, urmând să finalizeze procedurile pentru obținerea documentelor, până la sfârșitul nivelului IV. Unitățile școlare vor colabora cu experții partenerilor și se vor adresa autorităților locale și poliției, pentru a solicita sprijinul în vederea obținerii documentelor de identitate.

Durata și structura anului de studiu

Durata și structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum și organizarea procesului de selectare a tinerilor sunt reglementate prin metodologie specifică, aprobată prin ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Conform Ordinului nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de an preuniversitar, programul ,,Școală după școală” se organizează prin decizia Consiliului de Administrație al unității de învățământ, cu avizul Inspectoratului Școlar.

În urma analizei nevoilor identificate de Consiliul de Administrație privind resursele existente (umane, financiare, materiale) din unitatea de învățământ, comisia propune o ofertă sub formă de pachete educaționale pentru programul ,,Școală după școală”, conform metodologiei aprobate prin ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice.

Pentru a se putea organiza o clasă în programul ,,A doua șansă" pentru anul primar, numărul minim este de 12 elevi, dar nu mai mult de 20. În situații excepționale, se pot organiza clase cu un număr mai mic sau mai mare de elevi, cu aprobarea inspectoratelor școlare. Pe durata programului, este permisă funcționarea claselor sub sau peste efectivul prevăzut la constituirea lor, în scopul asigurării programului de pregătire individualizat al elevilor. Clasele de elevi pot fi constituite pe nivel de studiu sau în regim simultan. Durata de școlarizare se poate micșora sau mări pentru fiecare elev, în funcție de competențele dovedite în domeniul educației de bază, conform prevederilor legale.

Program flexibil pentru participanții înscriși

Programul se poate organiza în regim de zi sau în regim seral, în sistem intensiv, la sfârșit de săptămână sau comasat, în perioada vacanțelor școlare .Pentru organizarea programului în regim comasat sau intensiv, pentru calcularea numărului de ore, se ține cont de numărul de săptămâni, dar și de numărul de ore menționate de către prevederile legale în vigoare. Anul de studiu în programul ,,A doua șansă" pentru anul primar, poate începe în afara anului școlar clasic, cu aprobarea Inspectoratului Școlar Dâmbovița.

În urma promovării fiecărui modul, se eliberează o adeverință de promovare a modulului, iar promovarea nivelului este condiționată de promovarea tuturor modulelor. În urma promovării tuturor nivelurilor corespunzătoare anului primar, se eliberează un certificat de absolvire a anului, obligatoriu de nivel primar. Programul ,,A doua șansă" are drept scop sprijinirea persoanelor care nu au finalizat anul gimnazial, astfel încât acestea să își poată completa și finaliza educația de bază în cadrul anului obligatoriu, precum și pregătirea pentru obținerea unei calificări profesionale, într-un anumit domeniu.

Programul are o durată flexibilă, iar durata standard de școlarizare se poate micșora pentru fiecare elev în parte, în funcție de competențele demonstrate atât în domeniul educației de bază, cât și în cel al pregătirii profesionale.
Fiecare nivel de studiu include un număr de module, discipline de studiu obligatorii și opționale (conform planului-cadru prevăzut de lege), definite pe baza curriculumului național și a finalităților anului primar, esențializate, adaptate nevoilor elevilor, astfel încât să faciliteze învățarea transdisciplinară. Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toți elevii (trunchiul comun) reprezentată de numărul minim de ore prevăzut pentru fiecare disciplină.

Pentru alte detalii legate de proiectul „Viitorul Începe Azi" și de componenta proiectului, programul „A doua șansă", vizitați pagina oficială https://politicisociale.ro/viitorul-începe-azi/ sau sunați la numărul de telefon 0756 075 222.

"Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman."