Dâmbovița: Proiectul “Viitorul Începe Azi” și Programul "A doua șansă" pentru tinerii fără școală și serviciu

Dâmbovița: Proiectul “Viitorul Începe Azi” și Programul "A doua șansă" pentru tinerii fără școală și serviciu

Detalii

CategoriiEducatie, Social
TaguriDambovita, scoala
Ultima actualizareMiercuri 20 aprilie 2022
Vizualizari392

Voteaza & Distribuie

Descriere

Abandonul școlar este o problemă importantă la nivelul Județului Dâmbovița, un fenomen ce a cunoscut variații în ultimii ani, însă de fiecare dată cu cifre îngrijorătoare. În special în mediile rurale sau localitățile mai izolate, aflate la distanță mare de orașe, tot mai mulți tineri renunță la școală de timpuriu.

Cauze ale abandonului școlar în Județul Dâmbovița ce justifică implementarea proiectului "Viitorul Începe Azi"


Există mai multe cauze ce influențează acest abandon al tinerilor dâmbovițeni, dar de cele mai multe ori cauzele abandonului se regasesc în familie, lipsurile financiare, neîncrederea în sistemul educațional formal, responsabilitățile ce țin de îngrijirea gospodăriei, la o vârstă când copiii și adolescenții ar trebui să meargă la școală și să fie preocupați de studii.

Dat fiind acest context, proiectul "Viitorul Începe Azi" care a luat naștere la inițiativa Institutului pentru Politici Sociale și care se se derulează în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, își propune sprijinirea acestor tineri defavorizați pentru a pătrunde mai ușor pe piața muncii. Pentru atingerea acestui scop, există o serie de obiective secundare și etape componente, care presupun ca tinerii participanți să revină la școală, să urmeze cursurile și să se califice într-o anumită meserie sau să obțină o diplomă de studii.

Care este grupul țintă vizat de proiectul "Viitorul Începe Azi"?

Tinerii care pot beneficia de acest program sunt cei din Județul Dâmbovița, din regiunea Sud -Muntenia. Mai exact, proiectul este gândit pentru 410 persoane având vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani. Acești tineri fac parte din categoria NEETs , persoane fără ocupație, care nu își găsesc un loc de muncă din cauza lipsei studiilor de bază (ori nu au fost deloc înscriși la școală, ori au abandonat școala pe parcurs, în ciclul primar sau gimnazial).

Cei care doresc să se se înscrie în proiect și care doresc să își schimbe în bine modul de viață sunt ajutați de către persoanele specializate să se înregistreze la ANOFM, unde în urma discuțiilor, vor fi încadrați în una din cele patru categorii și anume: ușor, mediu, greu și foarte greu ocupabili. Pentru fiecare tânăr din grupul NEETs care este integrat în proiect se va face un plan personalizat de către ANOFM, plan care poate fi folosit pentru cunoașterea nevoilor și îndeplinirea acestora în luarea deciziilor referitoare la domeniul de muncă.

De asemenea, activitatea în care tinerii din grupul țintă sunt aleși este susținută și promovată de către programul "A doua șansă ", de evaluările periodice și de motivarea de care tinerii dau dovadă, de consiliere, inclusiv după ce aceștia finalizează pregătirea profesională sau după ce își găsesc un loc stabil de muncă.

Cum se va face promovarea proiectului pentru identificarea tinerilor NEETs din Dâmbovița?

Conform proiectului, ca sursă de informare principală, tinerii folosesc de obicei rețelele social media pentru a-și lua informația necesară indiferent, dacă sunt din mediul rural sau urban. Cel mai recent studiu realizat de către "Centrul Pentru Jurnalism Independent" (CJI) arată că tinerii, atât din mediul urban, cât și din cel rural, folosesc aceleași canale de informare. De asemenea, adolescenții din mediul rural folosesc de cele mai multe ori telefoanele, tabletele sau calculatorul, iar ca sursă de informare principală canalele media. Studiul realizat de CJI demonstrează că din păcate tinerii nu prezintă interes față de sursele tradiționale de informare, cum ar fi cărțile sau ziarul.

Vorbind despre credibilitatea informațiilor, cei mai mulți tineri consideră o sursă de informare ca fiind adevărată, credibilă dacă o văd distribuită la o persoană în care aceștia au încredere. De aici reiese faptul că ei nu își verifică suficient de bine sursele de informare. Ținând cont de acest factor, proiectul "Viitorul Începe Azi" a ales că metodă de comunicare cu tinerii NEETs , mediul online pentru că aceștia să se simtă în largul lor și să empatizeze mai mult cu activitățile derulate. Astfel se va crea o legătură stabilă chiar și după ce ei vor fi integrați în sistemul de educație, lăsând că întâlnirile individuale să se desfășoare în medii mai formale.

Acest tip de abordare este important pentru tinerii din mediile sociale defavorizate pentru că în funcție de forma de comunicare pe care o au cu specialiștii va depinde menținerea lor în sistemul de învățământ. Programul "A doua șansă", componentă a proiectului "Viitorul Începe Azi" se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp, susținând tinerii NEETs și ajutându-i acolo unde este cazul, în funcție de situația lor socială.

De asemenea, toți tinerii care participă în proiect vor fi periodic informați sub forma unor campanii pe mai multe canale. Vor fi sprijiniți și consiliați de către experți prin diverse acțiuni ce se desfășoară individual și astfel se va viza minimizarea abandonului școlar. În plus, tinerii vor primi consiliere psihologică, iar monitorizarea acestora se va face de către persoanele responsabile de comunicarea cu grupul de tineri participanți.

Actele necesare pentru înscrierea în programul "A doua șansă" din cadrul proiectului "Viitorul Începe Azi"

•cererea de înscriere - aici se vor completa opțiunile pentru calificările profesionale conform legislației și de asemenea se va nota și opțiunea pentru studierea în limba maternă.
•copie a buletinului/ a cărții de identitate conform cu originalul;
•copia certificatului de naștere conform cu originalul;
•dacă este cazul, copia certificatului de căsătorie conform cu originalul;
Pentru fiecare an de studiu, se stabilește de către unitatea de învățământ o anumită perioadă, având condiția de respectare a numărului de ore stabilit în planul cadru pentru Programul "A doua șansă" .
Structura pentru învățământul secundar inferior •Pentru studiile modulelor de inițiere și îndrumare, la începutul fiecărui an se stabilește o săptămână.
•Sesiunile de evaluare vor avea 6 săptămâni pe an.
Pentru a dobândi calificarea profesională de nivel 2 , se vor organiza evenimente conform prevederilor metodologice, aprobate de Ordinul Ministerului, Cercetării, Tineretului și Sportului nr 5.730/2010, precum și aplicarea strategiilor de pregătire practică pentru obținerea unei calificări, aprobate de Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr 3.646/2011.
De asemenea, pentru disciplinele studiate, se va aloca un număr de credite.Există în total 100 de credite conform planului-cadru pentru Programul "A doua şansă".
În cadrul programului, formele de evaluare pentru nivelul secundar inferior de învățământ sunt următoarele:
•Evaluarea națională care se va face de către Comisia Națională
•Evaluarea curentă care se va face de către cadrul didactic
•Evaluarea finală de modul, după terminarea unui modul.
Proiectul vizează toți tinerii care nu au un job și nu au studii pentru că au renunțat la școală de timpuriu sau nu au fost niciodată înscriși într-o formă de învățământ de stat. În urma implementării proiectului, 410 tineri vor putea pătrunde mai ușor pe piața muncii, fiind pregătiți cu o calificare și putând astfel să-și aducă aportul pentru creșterea și dezvoltarea comunității și a societății.

Pentru alte detalii legate de proiectul "Viitorul Începe Azi" și de componenta proiectului, programul "A doua șansă", vizitați pagina oficială https://politicisociale.ro/viitorul-începe-azi/ sau sunați la numărul de telefon 0756 075 222.

"Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman."