Jump to content
Forum Roportal
Sign in to follow this  
Constantin Cojocaru

Noua Constitutie a Romaniei - Constitutia Cetatenilor

Rate this topic

Recommended Posts

Cei care s-au instalat la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989, prin manipularea voinţei electoratului, cu ajutorul mijloacelor de comunicare în masă, au reuşit să obţină aprobarea de către poporul român a unei Constituţii ale cărei prevederi le-au permis să construiască un stat controlat de ei şi subordonat intereselor lor, pe care l-au folosit pentru a se îmbogăţi, prin jefuirea cetăţenilor ţării. Au uzurpat suveranitatea poporului român, au uzurpat drepturile de proprietate ale poporului român asupra capitalului acumulat de acesta de-a lungul istoriei sale, au distrus o bună parte din acest capital, au distrus 4 milioane de locuri de muncă, au adus ţara în stare de colonie şi poporul român în stare de sclavie. Au săvârşit aceste crime „cu legea în mână,” cu legi adoptate în baza unei Constituţii cu prevederi antidemocratice şi antinaţionale, contrare intereselor poporului român.

România are nevoie de o nouă Constituţie, una fundamental diferită de cea actuală, una care să redefinească drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să conţină norme care să garanteze exercitarea acestor drepturi şi libertăţi, să redefinească şi obligaţiile cetăţenilor, astfel încât acestea să nu mai poată fi mărite prin legi şi alte acte normative emise de instituţiile statului, să contruiască un stat nou, controlat de popor, cu instituţii şi atribuţii precis definite în Constituţie, care să nu mai poată fi subordonat intereselor politicienilor. Este exact ceea ce ne propunem prin proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României, lansat de Comitetul de Iniţiativă al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC).

Ştiind bine ce fac, „părinţii” actualei Constituţii a României au inclus în textul acesteia clauze care nu numai că fac imposibilă abolirea ei şi adoptarea, de către popor, a unei noi Constituţii, dar fac foarte dificilă şi modificarea, revizuirea celei existente. Au dreptul de a iniţia revizuirea Preşedintele României, un sfert din numărul parlamentarilor, sau 500.000 de cetăţeni. Numai că iniţiativa celor 500.000 de cetăţeni trebuie aprobată de Parlament, adică de cei care au votat actuala Constituţie, de cei care au adoptat legile prin care poporul român a fost depsedat de capital, de locurile de muncă, de resursele naturale ale ţării şi care urmează să fie deposedat şi de teritoriul naţional, prin cumpărarea acestuia de către mafia imobiliară din ţară şi din afara acesteia. Este greu de presupus că actualul Parlament al României va aproba proiectul nostru de revizuire a Constituţiei. Mai rămâne şansa ca actualul Preşedinte al României să iniţieze un referenmdum pentru a da posibilitate poporului român să-şi adopte Constituţia care să-l scoată din sărăcie şi umilinţă. Are acest drept. Să vedem dacă şi-l va exercita. Dacă şi actualul Preşedinte al României refuză această şansă românilor, tot nu am pierdut războiul.

Ne mai rămâne şansa ca, în anul 2014, să alegem un Preşedinte al României care să primească mandat din partea poporului pentru a organiza referendumul prin care să fie adoptată noua Constituţie a României şi, după aceea, să o şi pună în practică, adică să înceapă construcţia noilor instituţii ale statului, conform prevederilor proiectului propus de MCC, pe care le voi prezenta în articolele ce vor urma.

Semnează membrii Comitetului de Iniţiativă: Marian ANTONESCU, Stelică BÎRSAN, Petrache BOBOC, Constantin COJOCARU, Florian COLCEAG, Petrică DIMA, Vasilică DOROHOIANU, Viorel GLIGOR, Marian ILIE, Dumitru MANEA, Traian MANEA, Mihai MIHĂILĂ, Emil-Marian NAE, Ghiocel ONOFREI, Denisa POPOVICI, Lucian TAFTĂ, Liviu ŢIGANAŞU, Cristian TRAŞCĂ, Mihai VOICU.

Proiectul constituţional a fost lansat de către Comitetul de Iniţiativă al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor, constituit la data de 16.03.2013, şi a fost finalizat de către Constantin Cojocaru, Preşedintele Comitatului de Iniţiativă, în colaborare cu Ilie Bădescu, Florian Colceag, Viorel Gligor, Marian Ilie, Alexandru Melian, Ioan Roşca, Mihail Seidner şi Gheorghe Sin. La finalizarea textului, au fost luate în considerare observaţiile formulate de Consiliul Legislativ al României, prin Avizul 308/22.04.2013, precum şi propunerile făcute în cadrul Forumului Constituţional, coordonat de Cristian Pârvulescu, şi în cadrul Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constituţiei, condusă de Crin Antonescu.

Textul final al proiectului a fost aprobat de noul Comitet de Iniţiativă, constituit la data de 10.12.2013.

 

Link documentatie : http://www.nouaconstitutie.info/ro/plan.html

***

 

Statul român este opera „reprezentanţil or”, a celor care s-au instalat la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie şi care se menţin la conducerea statului prin manipularea poporului cu ajutorul aparatului de stat, creat şi controlat de ei, şi al mijloacelor de comunicare în masă, al televiziunilor, în speţă, tot de ei create şi controlate. „Reprezentanţii ” şi-au construit un stat al lor, pe care îl prezintă ca fiind statul poporului român.

 

Raţiunea de a fi a statului este aceea de a apăra drepturile şi interesele cetăţenilor, ale poporului.

 

„Reprezentanţii ” poporului român au construit un stat care apără drepturile, interesele şi privilegiile lor, ale „reprezentanţil or”.

 

La articolul 2 al Constituţiei, „reprezentanţii ” au scris că „suveranitatea naţională aparţine poporului”, dar, la articolul 61 au scris că „Parlamentul este organul reprezentativ SUPREM al poporului român şi UNICA autoritate legiuitoare A ŢĂRII”. Parlamentul nu este unica autoritate legiuitoare a STATULUI, ci A ŢĂRII. Deasupra Parlamentului nu mai este nimeni, nimic. Nici, chiar, poporul. Numai Parlamentul poate să adopte legi, adică norme care să reglementeze relaţiile dintre cetăţeni, ca şi relaţiile dintre cetăţeni şi statul lor. Poporul nu mai poate să adopte legi. Poporul nu mai este suveran. Poporul a fost deposedat de suveranitatea sa naturală. Printr- o simplă frază, abil formulată şi abil strecurată în Constituţia ţării.

 

La alineatul (4) al articolului 1 din Constituţie, reprezentanţii au scris că statul român „se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor”, dar, iată, că aici, la articolul 61, una dintre puteri, cea legislativă, Parlamentul, devine SUPREMĂ, nu mai este „în echilibru” cu celelalte puteri. Această SUPREMAŢIE a Parlamentului, a puterii legislative, nu este una teoretică, ci una foarte reală, practică.

 

„Reprezentanţii ” au introdus în Constituţie, la articolul 117, norma conform căreia „ministerele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează potrivit legii”, adoptată de Parlament. Urmează, apoi, norma potrivit căreia „autorităţi administrative autonome se pot înfiinţa prin lege organică”, adică tot de Parlament. În baza acestor norme constituţionale , Parlamentul României a creat o adevărată caracatiţă statală, compusă din zeci de „autorităţi”, „agenţii” şi „instituţii publice”, toate „autonome”, dar numai cu numele, deoarece toate se află sub controlul puterii SUPREME. Conducătorii acestor autorităţi, agenţii şi instituţii sunt numiţi direct de Parlament, sau de primul ministru, numit şi el de Parlament.

 

Toţi aceşti conducători de autorităţi, agenţii şi instituţii datorează carierele şi salariile lor celor care i-au numit în funcţie, adică membrilor Parlamentului, iar o astfel de „datorie” se plăteşte în contracte de milioane de euro încheiate de autorităţi, agenţii şi instituţii cu firmele parlamentarilor , sau cu posturi bine plătite pentru rudele, prietenii şi asociaţii parlamantarilor . Aici, în amestecul puterii SUPREME în treburile celorlalte componente ale statului, se află focarul SUPREM al corupţiei care a cuprins societatea românească în ultimii 24 de ani.

 

Practic, prin norme constituţionale imprecise şi lacunare, voit formulate astfel, întrega putere în statul român a fost acaparată de Parlament, transformând, astfel, statul român într-un stat totalitar, care exercită puterea în folosul unei minorităţi, în detrimentul marii majorităţi a poporului. Această minoritate este formată din casta politicienilor creată prin lovitura de stat din decembrie 1989, minoritate care a folosit şi foloseşte statul totalitar, creat prin Constituţie, pentru propria sa îmbogăţire, prin deposedarea poporului de avuţia creată de el.

 

Odată asigurată concentrarea întregii puteri politice în mâinile Parlamentui, prin Constituţie, următorul pas a fost preluarea controlului asupra Parlamentului, lucru realizat prin crearea unui sistem politic şi a unui sistem electoral, care asigură câştigarea perpetuă a alegerilor parlamentare de către reprezentanţii castei politicienilor. În acest scop, Parlamentul a adoptat legile prin care a impus condiţia ca, la crearea noilor partide, să se strângă 25.000 de semnături, candidaţii la alegerile parlamentare să constituie depozite băneşti, cu mult peste posibilităţile omului de rând, subvenţii de la buget să fie acrdate numai partidelor parlamentare, timpi de antenă să aibă numai partidele parlamentare, locurile în birourile secţiilor de votare să fie ocupate, cu prioritate, de reprezentanţii partidelor parlamentare etc.

 

În lipsa unor restricţii şi sancţiuni impuse de Constituţie şi de lege, în campaniile electorale reprezentanţii castei politice cheltuiec sume exorbitante, inaccesibile omului de rând, pentru reclamă electorală, dar şi pentru mituirea elecoratului, cu sume de bani, sau cu kilograme de ulei, de zahăr, de mălai, de făină etc. La care se adaugă manipularea voinţei electoratului cu ajutorul mijloacelor de comunicare în masă, al televiziunilor.

 

Iată, deci, că statul român, creat prin Constituţia adoptată în anul 1991 şi revizuită în anul 2003, nu este, de loc, un stat democratic, în care puterea politică să fie exercitată de popor, ci este un stat totalitar, în care puterea politică este exercitată de o minoritate, reprezentată de casta politicienilor, instalată la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989. O minoritate lacomă şi trădătoare, care a împins România în prăpastia sărăciei şi umilinţei.

***

Ω..Constituţia Cetăţenilor - Principii generale : http://www.nouaconstitutie.info/ro/principii-generale.html

***

 

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -I- Principii generale
ARTICOLUL 1.1: Uniunea Europeană

 

După articolul 1, se introduce un nou articol, 1.1, astfel:
Denumirea articolului va fi „Uniunea Europeană”
Articolul va avea următorul cuprins:

„(1) România este stat membru al Uniunii Europene.

(2) România aplică prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări ale Uniunii, stabilite în conformitate cu prevederile tratatelor constitutive.

(3) Revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene se aprobă de poporul român, prin referendum.

(4) Poporul român poate hotărî, prin referendum, retragerea României din Uniunea Europeană, în cazul în care consideră că reglementările sau acţiunile Uniunii Europene contravin intereselor sale, cu respectarea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii.”

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor : http://www.nouaconstitutie.info/ro/drepturi-si-libertati/15-3-cc-dispozitii-drepturi-si-libertati/250-constitutia-romaniei-constitutia-cetatenilor-articolul-44-dreptul-de-proprietate.html

***

 

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III- Autorităţile statului
CAPITOLUL -II- Autoritatea Executivă
Secţiunea a 4-a : Administraţia publică centrală
Articolul 118.1: Siguranţa naţională

 

După ARTICOLUL 118: Forţele armate, se introduce un nou articol, Articolul 118.1: Siguranţa naţională, cu următorul cuprins:

(1) Prin siguranţa naţionala a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării poporului român şi statului său naţional, suveran, unitar, independent şi indivizibil, precum şi climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice stabilite prin Constituţie.

(2) În condiţiile realităţilor socio-economice şi politice contemporane, principalele ameninţări la siguranţa naţională sunt:
a) decăderea materială, intelectuală, morală şi biologică a populaţiei, generată de agresiunile structurilor mafiote care pot uzurpa instituţiile statului şi le pot folosi pentru jefuirea, manipularea şi umilirea cetăţenilor şi statului lor;

b) aservirea economică a ţării, transformarea ei în neocolonie, sursă de materii prime şi de mână de lucru ieftină, piaţă de desfacere pentru produse străine de mică utilitate;

c) combinarea celor două fenomene, precizate la literele a) şi b).

(3) Măsurile luate pentru apărarea siguranţei naţionale nu pot justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor care nu încalcă legile ţării. Este interzis să se execute foc sau alte acţiuni de molestare fizică sau de intimidare asupra manifestanţilor paşnici.

(4) Serviciul Român de Informaţii este singura instituţie publică, cu personalitate juridică, specializată în domeniul informaţiilor interne şi externe privitoare la siguranţa naţionala a României, parte componentă a sistemului naţional de apărare.

(5) Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută activităţi pentru culegerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii şi contracarării oricăror acţiuni care constituie, potrivit Constituţiei şi legii, ameninţări la adresa siguranţei naţionale a României.

(6) Serviciul Român de Informaţii este obligat să pună, deîndată, la dispoziţia membrilor Consiliului Naţional de Securitate, toate informaţiile pe care le deţine, referitoare la acţiuni care, potrivit Constituţiei şi legii, constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale a României.

(7) În cazul în care Consiliul Naţional de Securitate nu ia măsurile adecvate pentru contracararea ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale semnalate de Serviciul Român de Informaţii şi, ca urmare, statul român sau cetăţenii acestuia sunt prejudiciaţi, Serviciul Român de Informaţii este obligat să informeze poporul despre aceasta. Neîndeplinirea acestei obligaţii se pedepseşte, potrivit legii.

(shades.gifServiciul Român de Informaţii este obligat să pună la dispoziţia publicului toate informaţiile pe care le deţine referitoare la fosta securitate comunistă şi la vânzarea de către statul român a activelor reale şi financiare dobândite abuziv prin Legea 15/1990.

(9) Serviciul Român de Informaţii nu poate desfăşura alte activităţi în afara de cele prevăzute de Constituţie şi nu poate interveni în treburile altor autorităţi şi instituţii ale statului şi nici în treburile altor persoane juridice, de drept public sau privat. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute de Serviciul Român de Informaţii în alte scopuri decât cele prevăzute de Constituţie.

(10) Serviciul Român de Informaţii este condus de un director, ales de popor.

(11) Prevederile articolelor 62.1, 81, alineatul (1) şi alineatele (2)-(4), 82, 83, 84, 95, 96, 96.1 şi 97 se aplică, în mod corespunzător, şi directorului Serviciului Român de Informaţii.

(12) Directorul Serviciului Român de Informaţii numeşte în funcţie personalul Serviciului, angajat prin concurs sau examen, potrivit legii.

(13) Dacă funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii devine vacantă ori dacă directorul Serviciului Român de Informaţii este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de un parlamentar desemnat de Camera Reprezentanţilor, cu votul majorităţii membrilor săi.

(14) Organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii se stabilesc prin lege.

(15) Activitatea Serviciului Român de Informaţii este controlată de Consiliul Naţional de Securitate şi de Sfatul Ţării, potrivit legii”
*-*-*

Detalii : http://www.nouaconstitutie.info/ro/

/***/

Share this post


Link to post
Share on other sites

APEL către TOATE PARTIDELE POLITICE NEIMPLICATE ÎN ACTUL GUVERNĂRII

Mai sunt doar de trei luni şi jumătate până la referendumul constituţional şi alegerile pentru Parlamentul Europei. Dupa cum vedeti, guvernanţii de până acum sunt hotărâţi să perpetueze modelul de stat mafiot prin mijlocirea căruia întreaga avuţie agonisită de poporul roman până în decembrie 1989, ca şi aceea cretă de români după 1989, a fost şi este jefuită sistematic şi trecută în proprietatea unui pumn de trădători şi hoţi, indigeni sau alogeni
. România este deja sufocată de ghearele caracatiţei transnaţionalelor hrăpăreţe, statul devenind un simplu instrument de apărare a intereselor acestora şi de jecmănire a românilor.

 

Aşa nu se mai poate. Actualul sistem mafiot trebuie schimbat din temelie. Românii trebuie repuşi în drepturile lor, Romania trebuie să dăinuie ca ţară a românilor, în cadrul Uniunii Europene, sau în afara acesteia - dupa cum vor dori cetăţenii ei şi dupa cum Europa ne va respecta ca naţiune suverană între celelalte natiuni suverane ale continentului.

 

De mai multe săptămâni, noi, Partidul Poporului, am iniţiat discuţii cu domniile voastre, liderii partidelor ce nu au participat până acum la actul guvernării, în ideea constituirii unei alianţe electorale de largă deschidere democratică, astfel încât să putem aborda runda electorală din luna mai a.c. cu şanse sporite de a ne face simţită prezenţa pe scena politică internă şi externă. Din păcate, unii dintre dumneavoastră au refuzat dialogul, în timp ce alţii s-au arătat deschişi spre o astfel de alternativă, având ca bază proiectul nostru de revizuire a Constituţiei României - care, iată, a fost publicat in Monitorul Oficial al României, dar nu au luat, încă, o hotărâre.

 

Odată publicat proiectul nostru şi având în vedere timpul scurt rămas până la proxima rundă electorală, facem un ultim apel la domniile voastre, cerându-vă să reexaminaţi propunerea de constituire a unei alianţe electorale care să se bazeze pe următoerele obiective politice şi electorale:

 

1. Respingerea proiectului de revizuire a Constituţiei României propus de Comisia Parlamentară condusă de Crin Antonescu.

Această revizuire va întări caracterul totalitar, nedemocratic şi antiromânesc al statului român creat prin Constituţia adoptată în anul 1991 şi revizuită în anul 2003, stat care a fost şi este folosit de mafia politică pentru deposedarea poporului român de capitalul creat de el până în anul 1989 - fabrici, uzine, bănci etc - şi de profiturile produse de acest capital după 1989, de resursele naturale ale ţării, inclusiv de terenurile agricole şi forestiere care fac parte din teritoriul naţional al românilor. Obiectivul principal al acestei revizuiri îl constituie împărţirea României în regiuni administrative, cărora urmează să li se transfere, prin legi, atribute ale suveranităţii naţionale, ca ultimă etapă a procesului de distrugere a statului naţional unitar al românilor, proces început prin lovitura de stat din decembrie 1989.

 

2. Susţinerea proiectului de revizuire a Constituţiei României propus de Comitetul de Iniţiativă al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100/10.02.2014.

 

Adoptarea şi aplicarea Constituţiei Cetăţenilor va avea ca efecte recâştigarea de către români a statului lor naţional şi unitar şi transformarea acestui stat într-unul democratic, în care suveranitatea naţională să fie exercitată de popor, construcţia unui stat care să apere libertăţile, drepturile şi interesele cetăţenilor, nu privilegiile politicienilor, un stat care să creeze o economie democratică, în care majoritatea capitalului să intre şi să rămână în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor, o economie capabilă să asigure locuri de muncă şi bunăstare pentru toţi românii, să asigure exploatarea resurselor naturale, inclusiv a terenurilor agricole şi forestiere, ale ţării, în beneficiul românilor.

 

3. Trimiterea în Parlamentul European a 32 de români care şi-au dovedit, prin fapte, pregătirea profesională şi ataşamentul faţă de poporul român, capabili să apere interesele României şi ale românilor în instituţiile Uniunii Europene, nu interesele aşa-ziselor familii politice reprezentate în Parlamentul European. Candidaţii din România la funcţia de membru al Parlamentului European trebuie să se angajeze în faţa electoratului român să iniţieze, să susţină şi să voteze, în Parlamentul European, proiecte de reglementări care:

 

3.1 Să împiedice transformarea Uniunii Europene într-o nouă Uniune Sovietică, care să reimpună statelor membre doctrina comunisto-brejneviană a suveranităţii „limitate”. Uniunea Europeană este şi trebuie să rămână o uniune de state naţionale suverane şi independente, care au hotărât, de comun acord, să exercite în comun unele din atributele suveranităţii lor, pentru crearea de condiţii care să asigure creşterea bunăstării cetăţenilor şi popoarelor lor. Uniunea Europeană este şi trebuie să rămână o uniune vamală, monetară, comercială, militară şi diplomatică. Uniunea Europeană nu este şi nu trebuie să devină nici uniune politică, care să impună statelor membre forme de guvernământ şi de organizare şi funcţionare a statelor, străine de tradiţiile şi de voinţa popoarelor în cauză, nici uniune financiară şi fiscală, care să impună statelor sisteme de distribuire şi redistribuire a avuţiei create de cetăţenii lor, de asemenea, străine de tradiţiile şi de voinţa popoarelor.

 

3.2 Să asigure exercitarea nestingherită a dreptului statelor membre de a-şi stabili regimul proprietăţii. Nici o reglementare a instituţiilor Uniunii Europene nu poate aduce atingere dreptului statelor membre de a hotărî cine şi în ce condiţii poate dobândi drept de proprietate privată asupra terenurilor care fac parte din teritoriul lor naţional, sau asupra bunurilor create prin munca cetăţenilor săi.

 

3.3 Să asigure exercitarea nestingherită a dreptului statelor membre de a-şi stabili regimul exploatării resurselor lor naturale. Nici o reglementare a instituţiilor Uniunii Europene nu poate aduce atingere dreptului statelor membre de a hotărî cine şi în ce condiţii poate exploata resursele naturale aflate pe teritoriul lor naţional.

 

3.4 Să asigure exercitarea nestingherită a dreptului statelor membre de a-şi stabili sistemul financiar şi fiscal al ţării. Nici o reglementare a instituţiilor Uniunii Europene nu poate aduce atingere dreptului statelor membre de a hotărî sistemul financiar şi fiscal al ţărilor lor, modul în care se distribuie şi se redistribuie avuţia creată în economia naţională, în care se formează şi se utilizează resursele financiare ale cetăţenilor, ale statelor şi ale comunităţilor locale.

Va rugăm, aşadar, să reexaminaţi propunerea noastră şi să ne confirmaţi acceptul, astfel încât să putem finaliza discutiile/negocierile pentru constituirea alianţei electorale.

 

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate şi de deosebita noastră consideraţie,

Cu respect,
Constantin Cojocaru
Preşedintele Comitetului de Iniţiativă al MCC,
Preşedintele Partidului Poporului

 

Ω.. Mesageria electronică a Preşedintelui Comitetului de Iniţiativă a Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC).. : http://www.nouaconstitutie.info/ro/comitetul-de-initiativa.html

 

/****/

Edited by Constantin Cojocaru

Share this post


Link to post
Share on other sites

România este deja sufocată de ghearele caracatiţei transnaţionalelor hrăpăreţe, statul devenind un simplu instrument de apărare a intereselor acestora şi de jecmănire a românilor.

 

 

 

cum, în ce fel esti tu sufocat si jecmanit de transnationale?

 

da-mi si mie un exemplu concret, te rog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

misto text

am citit acolo unde zice ca trebuie sa ne gasim identitatea ca popor sau in UE sau in afara ei

Pe ce pariem ca finalu "apelului" va fi ca mai bine in afara ei?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uniunea Europeană nu este şi nu trebuie să devină nici uniune politică, care să impună statelor membre forme de guvernământ şi de organizare şi funcţionare a statelor, străine de tradiţiile şi de voinţa popoarelor în cauză, nici uniune financiară şi fiscală, care să impună statelor sisteme de distribuire şi redistribuire a avuţiei create de cetăţenii lor, de asemenea, străine de tradiţiile şi de voinţa popoarelor.

 

 

de ce nu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

de ce nu?

 

Ar avea prea mult control, si ca atata forta politica sa vina din exterior nu cred ca e bine.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da, dar din pacate pare ca vine dinspre est, iar asta e ingrijorator.

Ma uit cu groaza cat de rezervati sunt ceilalti(celelalte state) in a se pronunta mai clar in sprijinul ucrainienilor asupriti de regimul comunist de la ei care inca e puternic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nu m-ai înteles (sau nu m-am exprimat eu bine).

 

exista control al statului asupra ta, ca individ?

e influentat sistemul de redistribuire in vreun fel, de catre politic?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×