Tinerii din familiile sărace din Dâmbovița pot recupera timpul în care nu au fost la școală

Tinerii din familiile sărace din Dâmbovița pot recupera timpul în care nu au fost la școală

Detalii

CategoriiSocial
TaguriDambovita, educatie, scoala
Ultima actualizareMarti 31 mai 2022
Vizualizari143

Voteaza & Distribuie

Descriere

"Viitorul Începe Azi" este un proiect cu finanțare europeană, inițiat de Institutul Pentru Politici Sociale, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, care se adresează tinerilor dâmbovițeni, șomeri și fără calificare, cu vârsta între 16 și 29 de ani.

Proiectul prevede sprijinirea acestor tineri defavorizați, care provin de obicei din familii sărace sau cu dificultăți sociale, pentru a se putea reîntoarce la școală, pentru a obține o calificare sau o diplomă de studii, iar mai departe pentru a se putea integra mult mai ușor de piața muncii, ca angajat sau chiar ca antreprenori.

Proiectul este inspirat din modelul serviciului de probațiune francez și cuprinde mai multe etape ample și coerente, pentru că durata să se va întinde o perioadă de 3 ani. Oferă tinerilor NEETs posibilitatea de recuperare a timpului în care nu au fost la școală, chiar într-o perioadă mai scurtă, dacă dovedesc implicare și interes.

Despre identificarea și înscrierea participanților, conform proiectului

Diplomele sau certificatele de formare emise de autoritățile emitente au formulare aprobate prin Legea Educației Naționale sau prin formarea profesională a adulților , sunt recunoscute național și pot fi recunoscute sau echivalate internațional. Aceste certificate vor conține o mențiune referitoare la finanțarea activității de formare în cadrul proiectului "Viitorul Începe Azi", ce urmează să fie implementat în Județul Dâmbovița.

Identificarea, precum și înscrierea participanților în proiect va fi realizată de către experți în comunicare și selecția grupului țintă. Tinerii înscriși în proiectul "Viitorul Începe Azi" vor avea parte de sprijin educațional și de o serie de servicii complementare și de suport.

Acesta constă în furnizarea de activități educaționale pentru deprinderea abilităților de bază, precum cele de citire și cele numerice, dar și pentru deprinderea abilităților cerute de nivelul clasei la care tinerii doresc să se înscrie.

Tinerii care pe parcursul consilierii și orientării în carieră se înscriu la un curs de calificare sau se re-înscriu în sistemul de învățământ, vor avea parte de activitățile sus menționate. Totuși, conform proiectului, este important de menționat că tinerii nu trebuie să depășească cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei ce nu au absolvit-o.

Criterii pentru eligibilitate

Scopul acestui proiect este de a asigura pregătirea corespunzătoare a tinerilor care vor să finalizeze clasa ne-absolvită sau care vor să urmeze un curs de calificare. De asemenea, tinerii eligibili trebuie să demonstreze că pot accede în programul “A doua șansă”, componentă esențială a Proiectului "Viitorul Începe Azi", la un nivel superior fața de cel specific profilului dat de vârsta și nivel de studii încheiat. În acest sens, consilierul de orientare în cariere va emite o recomandare pentru acest tip de serviciu, care să asigure pregătirea pentru evaluarea inițială în programul ,,A doua șansă”.

Conform Ordinului nr. 5248/2011 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului ,,A doua şansă", la înscrierea în program, evaluarea iniţială se aplică doar acelor candidaţi care solicită înscrierea la alt nivel decât nivelul I. În cadrul interviului care precedă evaluarea iniţială, candidatul se autoevaluează, în funcţie de numărul de clase primare urmate şi de competenţele personale şi indică nivelul la care doreşte să fie (re)înscris.

Evaluarea iniţială constă în susţinerea unor probe scrise şi orale, dar și practice. Pentru cuprinderea candidatului la nivelul II, respectiv la nivelul III, evaluarea vizează doar achiziţiile fundamentale, corespunzătoare disciplinelor Limba şi literatură română şi Matematică.

Pentru cuprinderea candidatului la nivelul IV sau pentru încheierea studiilor corespunzătoare învăţământului primar, evaluarea iniţială vizează toate disciplinele corespunzătoare acestor niveluri, prevăzute în Planul-cadru de învăţământ pentru Programul “,A doua şansă”, pentru învăţământul primar. Scopul acestei acțiuni este de a asigura pregătirea premergătoare participării tinerilor NEETs la evaluarea inițială cerută prin lege, pentru accesul la alt nivel decât nivelul I în programul “A doua șansă”.

Serviciile pe care tinerii le vor primi în cadrul proiectului "Viitorul Începe Azi" în Județul Dâmbovița

Conform proiectului, se vor furniza servicii de acompaniere a persoanelor dependente aflate în responsabilitatea tinerilor din grupul ţintă care participă la activităţile relevante ale proiectului, de exemplu copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, cu dizabilităţi, cu boli terminale sau alte categorii de persoane care dovedesc dependenţa faţă de tinerii din grupul ţintă.

Membrii grupului ţintă pot beneficia de acest tip de activităţi dacă fac dovada respectării cadrului legislativ naţional privind asistenţa socială şi serviciile sociale. Serviciile de acompaniere către persoanele dependente vor fi furnizate conform prevederilor legale în vigoare privind furnizarea serviciilor sociale, de către furnizor/ furnizori autorizaţi de servicii sociale ce vor fi subcontractanți în cadrul proiectului.

Integrarea copiilor participanților, conform proiectului

În ceea ce privește copiii participanților, scopul principal va fi integrarea cât mai mare și menținerea acestora în sistemul de învățământ preșcolar sau școlar, prin acordarea de subvenții pentru plata acestor servicii, mai degrabă decât izolarea acestora prin îngrijire la domiciliu. Acolo unde este necesar, în funcție de planul de intervenție personalizat, vor fi furnizate și servicii de îngrijire copii la domiciliu.

Furnizorul de servicii sociale va elabora un raport pentru fiecare beneficiar de servicii pe zi, pe care îl va înainta Achizitorului lunar, sau chiar mai devreme, dacă există suspiciuni, îngrijorări, recomandări privind nevoile de sprijin ale beneficiarului de servicii sociale. Metodologia de lucru cu furnizorul de servicii sociale va fi elaborată înainte de demararea achiziției sau a activității.

Ca sprijin financiar, vor fi acordate subvenții financiare pentru participanții la activitățile de formare, care finalizează un ciclu de învățământ.

Pentru alte detalii legate de proiectul „Viitorul Începe Azi" și de componenta proiectului, programul „A doua șansă", vizitați pagina oficială https://politicisociale.ro/viitorul-începe-azi/ sau sunați la numărul de telefon 0756 075 222.

"Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman."