Derularea programului ,,A doua șansă” din cadrul proiectului "Viitorul Începe Azi" în județul Dâmbovița

Derularea programului ,,A doua șansă” din cadrul proiectului "Viitorul Începe Azi" în județul Dâmbovița

Detalii

CategoriiEducatie, Social
TaguriDambovita, scoala
Ultima actualizareMarti 17 mai 2022
Vizualizari238

Voteaza & Distribuie

Descriere

“A doua șansă” este o componentă ce face parte din proiectul "Viitorul Începe Azi" care este în curs de implementare în Județul Dâmbovița pentru stimularea întoarcerii în sistemul educațional a tinerilor șomeri cu vârsta între 16 și 29 de ani care au abandonat sau nu au fost niciodată la școală.

Proiectul cu susținere europeană se inspiră din modelul serviciului de probațiune francez și este unul extrem de complex, care urmărește parcursul tinerilor NEETs (tinerii care nu urmează un program de educație și formare și nici nu sunt angajați), începând cu identificarea lor din mediile vulnerabile de pe raza Județului Dâmbovița, continuând cu consilierea și pregătirea lor în programe de tipul ,,A doua șansă", iar apoi cu cu integrarea lor în câmpul muncii.

Desfășurarea programului ,,A doua șansă", componentă a proiectului ,,Viitorul Începe Azi"


Unitățile de învățământ interesate de programul ,,A doua șansă”, componentă a proiectului ,,Viitorul Începe Azi", pot înființa clase speciale pentru tinerii participanți, pentru ciclul primar sau gimnazial, cu avizul inspectoratelor școlare județene, conform Ordinului nr. 5248/2011 din 31 august 2011, privind aplicarea programului ,,A doua șansă”. În acest context, experții partenerilor vor explica, după caz, unităților organizatoare ale programului, , procedura de înscriere în program.

De asemenea, aceștia vor acorda suport comisiei de înscriere la nivelul unităților de învățământ privind atribuțiile ce îi revin, respectiv anunțarea începerii programului, condițiile de organizare (numărul de locuri disponibile, documentele necesare înscrierii, planificarea activităților etc.), vor centraliza cererile de înscriere și vor verifica dosarele participanților.

Informațiile cu privire la procedurile de colaborare a comisiei de înscriere și a comisiei de evaluare vor fi diseminate de către experții partenerilor pentru planificarea, organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a cunoștințelor, pentru alcătuirea claselor de elevi. Acestă activitate va avea loc după finalizarea procesului de evaluare și analizare a cazurilor deosebite (solicitări pentru persoane cu nevoi educaționale speciale), cât și după elaborarea unui plan de integrare a acestora în program, în urma identificării de soluții flexibile pentru derularea programului, în conformitate cu cerințele educaționale ale adulților și cu nevoile personale ale participanților la program.

În scopul implementării programului educațional “A doua șansă”, partenerii vor încheia acorduri de colaborare cu unitățile publice de învățământ unde se va derula programul educațional, unități numite parteneri asociaţi, pentru care nu există obligativitatea de a fi parteneri în proiect, în sensul acordului de parteneriat. Conform Proiectului „Viitorul Începe Azi" se estimează participarea a cel puțin 4 unități școlare, pentru care s-au alocat cheltuieli în bugetul partenerului.

Rolul unităților de învățământ asociate

Rolul acestora este de a organiza și implementa programele educaționale tip ,,A doua șansă”, în acord cu Ordinul MECTS 5248/2011 actualizat și completat, privind aplicarea programului ,,A doua șansă”. Responsabilitățile unităților școlare asociate sunt de asemenea prevăzute în Ordinul MECTS 5248/2011 actualizat și completat.

Prin urmare, în fiecare unitate în care se va derula programul ,,A doua șansă" pentru anul primar, Consiliul de Administrație va numi un coordonator al programului ,,A doua șansă", atât pentru programul pentru anul primar, cât și pentru cel destinat anului secundar inferior, dacă există. Atribuțiile coordonatorului programului ,,A doua șansă” de la nivelul fiecărei unități sunt prezentate în cadrul proiectului ,,Viitorul Începe Azi" și sunt următoarele:
· participarea la activități de formare care au ca subiect programele de tip ,,A doua șansă"
· informarea comunității în legătură cu beneficiile programului (împreună cu mediatorul școlar)
· implicarea în organizarea activității comisiei de înscriere și a comisiei de evaluare
· monitorizarea internă a desfășurării programului.

Activitatea coordonatorului programului ,,A doua șansă" de la nivelul unității va fi aceea de monitorizare la nivelul inspectoratelor județene. Acesta va colabora cu persoanele abilitate de la nivel județean, precum și cu inspectorii pentru minorități, inspectorul pentru anul primar, inspectorul pentru anul special, inspectorul pentru anul profesional și tehnic, formatori, directorul casei corpului didactic.

Partenerii asociați vor pune la dispoziție spațiile de derulare a activității educaționale, materialele necesare, precum și experții responsabili cu derularea activităților educaționale (învățători și/sau profesori). Activitatea desfășurată de cadrele didactice este retribuită în regim de plată cu ora. Unitățile școlare colectează cererile celor care solicită înscrierea în programul “A doua șansă" pentru anul secundar inferior și le centralizează, dacă este cazul, pe domenii de pregătire de bază, în funcție de opțiunea candidaților.

Unitatea solicită inspectoratului școlar județean aprobarea de înființare a clasei/claselor. Unitățile școlare organizează și implementează programul educațional „A doua șansă”, conform prevederilor legale în vigoare. Astfel, acestea colaborează cu partenerii privind toate aspectele ce țin de organizarea și derularea programelor educaționale din cadrul proiectului. Partenerii asociați organizează și derulează inclusiv sesiunile de examinare, atât cele aferente fiecărui ciclu finalizat, cât și cele pentru echivalarea competențelor anterior dobândite de participanții la programul ,,A doua șansă”, din cadrul proiectului „Viitorul Începe Azi" care se desfășoară în Județul Dâmbovița.

Unitatea școlară va colabora cu experții parteneri, urmând să se adreseze autorităților locale, poliției, pentru a solicita sprijinul în vederea obținerii documentelor de identitate ale elevilor, dacă va fi cazul. Atribuțiile partenerilor asociați vor putea fi completate cu alte atribuții prevăzute de Ordinul MECTS 5248/2011, actualizat și completat la data încheierii parteneriatelor dintre unitățile școlare și parteneri.

Durata și structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum și organizarea procesului din cadrul programului „A doua șansă" sunt reglementate prin metodologie specifică, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Dacă ești unul din tinerii din categoria NEETs, cu domiciliul în Județul Dâmbovița sau dacă știi un astfel de tânăr care se încadrează în condițiile de acceptare în proiect, poți lua legătura cu Asociația Institutul Pentru Politici Sociale.

Vizitează pagina oficială a proiectului https://politicisociale.ro/viitorul-începe-azi/ sau sună la numărul de telefon 0756 075 222.

"Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman."