Ce este Declarația de Valoare și de ce pune Italia atâta preț pe ea?

Ce este Declarația de Valoare și de ce pune Italia atâta preț pe ea?

Detalii

CategoriiInternational
TaguriEuropa
Ultima actualizareVineri 2 aprilie 2021
Vizualizari460

Voteaza & Distribuie

Descriere

Declarația de valoare este un document care este eliberat de autoritățile consulare italiene persoanelor care au dobândit o diplomă de studiu în străinătate și care doresc să continue studiile în Italia, sau care doresc să înceapă procedura de echivalare a titlurilor de studiu, în vederea recunoașterii profesionale.

Actele de studii obținute în România, legalizate în conformitate cu prevederile de la Haga (5 octombrie 1961), sunt recunoscute în alte țări membre Haga. Pentru Italia însă este nevoie de o procedură suplimentară, care se face prin intermediul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei de la București. Documentele de studii românești nu sunt automat recunoscute în Italia, de aceea este nevoie de acest act adițional, prin care se declară valoarea respectivului act de studiu. Acest document înseamnă de fapt drepturile care rezultă în urma obținerii acelui act de studii. Se poate spune așadar că este vorba despre echivalarea studiilor din România în Italia.

Declarația de valoare este necesară în următoarele cazuri:

 • recunoașterea titlului de studiu;
 • recunoașterea profesională.

Ce cuprinde declarația de valoare

Declarația de valoare cuprinde următoarele informații:

 • nume, prenume;
 • data si locul nașterii;
 • data eliberării actului;
 • instituția de învățământ absolvită;
 • specializare/profil;
 • durata ciclului de studiu;
 • media generală de absolvire/examenul final;
 • sistemul de notare în sistemul național de învățământ;
 • profesia pe care o poate exercita titularul în urma absolvirii.

Pentru ce titluri de studii se poate elibera declarația de valoare

Declarația de valoare se poate elibera pentru următoarele titluri:

 • diplomă certificat de 8 clase;
 • certificat de absolvire/diplomă de absolvire a 10 clase;
 • diplomă școala profesională (3 ani cel puțin);
 • diplomă de bacalaureat;
 • diplomă de licență;
 • diplomă de master;
 • diplomă de doctor.

Care sunt actele necesare pentru obținerea declarației de valoare

Actele necesare pentru obținerea declarației de valoare sunt:

 • actul de studii în original și legalizat de către ministerul care a eliberat actul sau cu apostilă, aplicată de Instituția Prefectului, legalizată.
 • copia xerox a actului de studiu original, legalizată de către un notar public, sau cu apostilă de către Curtea de Apel.
 • traducerea în limba italiană a actului de studiu, realizată de un traducător autorizat de Ministerul de Justiție, legalizată.
 • copii xerox, nelegalizate, ale documentelor originale, ale copiilor legalizate cu apostilă și ale traducerilor în limba italiană.

Pentru toate titlurile de studiu care presupun absolvirea unui ciclu de studiu precedent (ex: diploma de absolvire a unei școli postliceale, sau diploma de licență), se va aduce ș acel act de studiu (diploma de bacalaureat), cu legalizările și traducerile necesare.

În cazul declarației de valoare pentru diploma de licență mai sunt necesare și următoarele documente:

 • Pâprograma analitică, în original, legalizată;
 • foaia matricolă, în original, legalizată;
 • traducerea în italiană (de către un traducător autorizat de Ministerul de Justiție) a foii matricole și a programei analitice. Documentele trebuie legalizate.

De unde se obține declarația de valoare
 • De la Cancelaria Consulară a Ambasadei Italiei din București. Tot aici se pot prezenta și cetățenii din Republica Moldova, cetățenii români care au rezidența în străinătate (atunci când în pașaport este trecută adresa din Italia sau cea din România), persoanele care au obținut cetățenia italiană, alte categorii de cetățeni străini.
 • La Consulatul General de la Timișoara.

Sursa foto: shutterstock.com