Admitere 2013 la Universitatea de Arte din Targu Mures

Detalii

Categorie
Evenimente diverse
Modificat
acum 5 ani si 6 luni
Vizualizari
321

Voteaza & Distribuie

Descriere


UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU–MUREȘ


MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

A D M I T E R E A


Sesiunea iulie 2013


STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚA


Durata studiilor: 3 ani


Forma de invațamant: cursuri de zi


REPARTIZAREA CIFRELOR DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014:

SPECIALIZAREA
DURATA STUDIILOR
CIFRE DE ȘCOLARIZARE


bugetate
cu taxa


1. FACULTATEA DE ARTE IN LIMBA ROMANA

Artele spectacolului - actorie
3 ani - cursuri de zi
7
5


Artele spectacolului - papuși și marionete
3 ani - cursuri de zi
7
5


Artele spectacolului - regie
3 ani - cursuri de zi
7
-


Teatrologie
3 ani - cursuri de zi
7
5


Scenografie – eveniment artistic
3 ani - cursuri de zi
7
2


Pedagogie muzicala
3 ani - cursuri de zi
7
5


2. FACULTATEA DE ARTE IN LIMBA MAGHIARA

Artele spectacolului - actorie
3 ani - cursuri de zi
7
5


Artele spectacolului - papuși și marionete
3 ani - cursuri de zi
7
5


Artele spectacolului - coregrafie
3 ani - cursuri de zi
7
5


Teatrologie
3 ani - cursuri de zi
7
5


Comunicare audiovizuala - Multimedia
3 ani - cursuri de zi
7
5


Pedagogie muzicala
3 ani - cursuri de zi
7
5Nota: Din totalul cifrelor de scolarizare pentru locuri bugetate 2 locuri sunt pentru candidatii de etnie roma. Candidatii de etnie rroma, indiferent de specializare, trebuie sa depuna solicitari in perioada 16-19 iulie 2013. Pentru informații suplimentare va puteți adresa serviciului secretariat: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro, sau la sediul Universitații: str. Köteles Sámuel nr.6.

PERIOADA ADMITERII:


Inscrieri: 15-20 iulie 2013


Examene: 22-27 iulie 2013
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE:


1. fișade inscriere tipizata (la secretariatul universitații);

2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original; Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu din care sa rezulte media generala;

3. certificatul de nastere, copie legalizata;

4. adeverinta medicala tip;

5. trei fotografii tip buletin de identitate;

6. adeverința din care sa rezulte calitatea de student si diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate), respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire a unei facultati sau a unei forme scurte de invatamant in original, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;

7. adeverinta de inscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (in cazul in care prima specializare pentru care a optat candidatul se afla in cadrul altei institutii de invatamant superior);

8. fisa cu repertoriul de concurs (actorie, papuși-marionete);

9. certificatul de casatorie, dupa caz, in copie legalizata;

10. copia buletinului sau cartii de identitate;

11. alte acte doveditoare pentru acei candidati care solicita scutirea de plata a taxelor de inscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidatii orfani, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revolutiei);


12. chitanta de achitare a taxei de inscriere;

13. un dosar plic.TAXA DE INSCRIERE la concursul de admitere este de 100 lei pentru etapa I si 100 lei pentru etapa a II-a la programele de studiu artele spectacolului, scenografie-eveniment artistic, comunicare audiovizuala-multimedia, pedagogie muzicala și 100 lei pentru programul de studiu teatrologie.TAXA DE INMARTICULARE pentru candidații admiși este de 50 lei.

TAXA DE SCOLARIZARE:


Pentru cetatenii romani si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene:


- 3000 lei/ an universitar la studii universitare de licenta, specializarile artele spectacolului – actorie, papuși-marionete, coregrafie, regie și scenografie-eveniment artistic


- 2400 lei/an universitar la studii universitare de licenta, specializarea comunicare audiovizuala-multimedia


- 2000 lei/an universitar la studii universitare de licența, specializarea teatrologie


- 2000 lei/ an universitar la studii universitare de licenta, specializarea pedagogie muzicala.

Pentru studentii straini (cu excepția cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene):


- 750 EUR/luna (specializarile artele spectacolului si teatrologie)


- 420 EUR/luna (specializarea pedagogie muzicala)


- 220 EUR/luna (specializarea comunicare audiovizuala - multimedia)Pot candida la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.Se pot inscrie la concursul de admitere in Universitatea de Arte din Targu-Mures absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta).


Candidatii admisi la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:

- daca prima specializare a fost facuta in regim fara taxa, cea de a doua specializare va fi in regim cu taxa;

- daca prima specializare a fost facuta in regim cu taxa, in invatamantul de stat, cea de a doua specializare poate fi facuta in regim fara taxa in urma reusitei la admitere pentru locurile bugetate.CRITERII DE ADMITERE:  1. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUIACTORIE
  2. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUIPAPUȘI ȘI MARIONETE
ETAPA 1. (proba practica): se noteaza cu admis/respins

Testarea aptitudinilor muzicale si ritmice si prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului.


Proba se desfasoara astfel:


a.) Candidatul va canta si va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, casete audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) si va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidatii vor sustine aceasta proba in echipament de educatie fizica;

b.) Candidatul va recita, la alegere si la solicitarea comisiei, doua-trei poezii din repertoriul personal.


ETAPA a 2-a (proba practica):

Prezentarea unui monolog dintr-o piesa de teatru, a unor versuri si a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exercitii de improvizatie pe teme propuse de comisie.


Proba se va desfasura astfel:


a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei;

b). Candidatul va recita doua-trei poezii si va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal;

c). Candidatul va improviza o scurta scena dramatica pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.


Criterii de departajare in caz de medii egale: media obtinuta la proba II, punctul a.)


N.B.: Candidatii vor pregati un repertoriu care va cuprinde un numar de sase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule si balade), doua povestiri din literatura nationala si universala si doua monologuri din dramaturgia nationala si universala.
C. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - REGIE

ETAPA 1 (a).-oral si b).-scris) se noteaza cu admis/respins


a). Proba de aptitudini si cunostinte de cultura; testarea spiritului de observatie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare si a capacitatii de a sugera o actiune dramatica; cunostinte din domeniul teatrului, artei si literaturii; recitarea unei poezii la alegerea candidatului;


b). Analiza unei opere dramatice din repertoriul de concurs; transpunerea in imagini scenice a unui fragment din aceasta opera;


ETAPA a 2-a, practic

Realizarea scenica a unui fragment dintr-o piesa cuprinsa in repertoriul de concurs.


N.B. Candidatii vor pregati un repertoriu care va cuprinde un numar de piese de teatru din dramaturgia nationala si universala, comunicate candidatilor prin avizier.


Criterii de departajare in caz de medii egale:
  • Media obtinuta la Etapa a II-a.
Repertoriul de concurs:

1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierduta"

2. Camil Petrescu: „Suflete tari"

3. W. Shakespeare: „Romeo si Julieta"

4. J.B. Molière: „Avarul"

5. C. Goldoni: „Sluga la doi stapani"

6. A.P. Cehov: „Pescarusul"

7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor"

8. E. Ionescu: „Cantareata cheala"


Criterii de departajare in caz de medii egale: Nota acordata pentru transpunerea pe scena a unui fragment scurt.

D. Specializarea SCENOGRAFIE-EVENIMENT ARTISTIC


ETAPA 1: eliminatorie - se noteaza cu admis/respins

- testarea pregatirii plastice si a fanteziei creatoare
  1. Realizarea unei compoziții in culoare, pe marginea unei teme alese de comisia de admitere (5 ore)
  2. 6 crochiuri dupa model viu (6x10 minute=1 ora)
ETAPA a 2-a:


Realizarea unor schite de decor și de costum la o tema data pornind de la o piesa din repertoriul de concurs (3 ore).


Repertoriul de concurs:

1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierduta"

2. Camil Petrescu: „Suflete tari"

3. W. Shakespeare: „Romeo si Julieta"

4. J.B. Molière: „Avarul"

5. C. Goldoni: „Sluga la doi stapani"

6. A.P. Cehov: „Pescarusul"

7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor"


8. E. Ionescu: „Cantareata cheala"


N.B.: Candidatii vor depune in dosarul admiterii și o mapa conținand lucrari personale(min. 10 lucrari)


Tehnici de execuție admise la examenul de admitere: creion, carbune, tuș, tempera, acuarele, culori acrilice, carioca, creioane colorate, pasteluri, tehnici mixte.


Planșetele, caprele de atelier și hartia de desen vor fi asigurate de universitate.E. Specializarea TEATROLOGIE


- media examenului de bacalaureat – pondere 75%


- colocviu de cultura teatrala – analiza la prima vedere a unei secvente dintr-un spectacol de teatru - pondere 25%.

F. Specializarea PEDAGOGIE MUZICALA

ETAPA 1 (oral): se noteaza cu admis/respins

Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului si memoriei muzicale: redarea si recunoasterea unor intervale si acorduri cantate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui fragment melodic cantat la pian


ETAPA a 2-a (scris/oral) - pondere 75%

a.Solfegiu la prima vedere: citirea la prima vedere a cate unui solfegiu de 12-14 masuri, in cheile Sol si Fa, in masuri de 2, 3 sau 4 timpi, in tonalitati cu pana la 4 alteratii inclusiv.

b.Proba de canto: Interpretarea vocala (fara acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului

c.Proba de instrument: Interpretarea unei piese la un instrument (institutia pune la dispozitie doar pian).

d.Teoria muzicii (scris)

Se verifica cunostintele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri


BIBLIOGRAFIE:

- Victor Giuleanu: Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicala, Bucuresti, 1986

- Victor Giuleanu: Manualele de Teoria Muzicii și Solfegiu clasele IX-XII.


Criterii de departajare in caz de medii egale: media obtinuta la Etapa a 2 -a, proba d.)


Media de bacalaureat: pondere 25%

Informații suplimentare:


UNIVERSITATEA DE ARTE


TARGU-MURES


540057 Targu-Mures, Str.Köteles Sámuel, nr. 6


Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281


E-mail:uat@uat.ro


Website: www.uat.ro