Jump to content
Forum Roportal
Sign in to follow this  
fnicolici1

Servicii medicale

Rate this topic

Recommended Posts

Astazi dimineata, ascultam revista presei la un post TV si, am auzit ca intr-un ziar, s-a publicat un articol despre decontarea servicilor medicale suportate total sau partial de CNAS. Nu stiu in ce ziar...

 

Astfel din citirea articolului rezulata ca serviciile stomatologice, tomografii, radiografi, RMN, examen Papa Nicolau....etc, se pot deconta partial sau total de CNAS pentru asigurati.

 

In articol, se zicea ca asigurati nu cunosc servicile medicale gratuite/partial suportate de CNAS, la care au dreptul.

In plus, in articol se zicea ca serviciile medicale gratuite/partial - scumpe dpv bani - suportate de CNAS -sunt "ascunse" pentru bolnavii de rand...dar accesibile de cei care stiu cum...

 

Astazi, dupa amiaza, am mers la medicul de familie sa-mi iau reteta lunara pentru HTA si i-am zis ce am auzit...referitor la servicii stomatologice decontate...

 

M-a intrebat: "dvs. chiar credeti tot ce scrie in ziare?

 

Pe mine m-ar interesa sectorul stomatologie...dar si o lista completa cu servicile medicale suportate total/partial de catre CNAS ar fi binevenita.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sunt foarte multe servicii medicale decontate partial sau total, insa numai bune pentru aia care au timp, ca e vorba de BIROCRATIE. Trebuie sa mergi la medicul de familie, sa stai cu orele la coada, ca sa iti dea o trimitere, sa ai adeverinta de la serviciu si un ordin de plata si apoi urmeaza sa iti faci programare la una dintre clinice cu contract incheiat cu CNAS. Aici ai iar de asteptat. Daca ai noroc, poate iti faci analizele sau controlul chiar in luna aceea, dar de regula ai de asteptat mai mult. Ori un om bolnav nu isi prea permite asteptarea asta, asa ca prefera sa dea bani si sa stea in fata.

Nu stiu daca e o regula nationala, dar la Constanta cam asa stau lucrurile.

Share this post


Link to post
Share on other sites

In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii:

 

SERVICII DE MEDICINA PRIMARA (acordate de medicul de familie)

sageata3.gifAsiguratii beneficiaza de pachetul de baza care cuprinde servicii medicale profilactice si curative, alte servicii medicale conform competentelor medicului de familie, servicii medicale pentru situatii de urgenta, si de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligatia sa se inscrie pe lista de pacienti a unui medic de familie;

sageata3.gifMedicul de familie prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarii scrise a medicului specialist; elibereaza trimiteri pentru consultatii la medicii specialisti si pentru internarea in spital; elibereaza trimiteri pentru efectuarea de investigatii paraclinice (analize medicale) si interpreteaza investigatiile;

sageata3.gifPersoanele asigurate facultativ beneficiaza de servicii medicale pentru situatii de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, de supraveghere a gravidei si imunizari conform programului national;

sageata3.gifMedicul de familie acorda persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situatii de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

 

ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE IN AMBULATORII CLINICE (acordate de medicul specialist)

sageata3.gifAsiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate;

sageata3.gifPentru stabilirea diagnosticului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al afectiunilor in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie etc.);

sageata3.gifMedicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice si prescrie medicamente cu si fara contributie personala;

sageata3.gifPersoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic. Copii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in pachetul de baza;

sageata3.gifPersoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

 

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI

sageata3.gifPachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) si serviciile spitalicesti care nu necesita internare, prestate in regim de spitalizare de zi;

sageata3.gifInternarea in spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgenta nu este necesar biletul de trimitere) si a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;

sageata3.gifDe asemenea, se deconteaza serviciile medicale acordate in cadrul unitatilor medico-sociale;

sageata3.gifPentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potential endemo-epidemic, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii spitalicesti gratuit pana la rezolvarea completa a cazului, iar persoanele neasigurate pana la rezolvarea urgentei.

 

SERVICII MEDICALE PARACLINICE (analize medicale de laborator)

sageata3.gifLa recomandarea medicului de familie si a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguratii au dreptul la investigatii paraclinice in ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fara contributie personala, incluse in pachetul de baza;

sageata3.gifFemeile gravide si copii in varsta de pana la 18 ani, asigurati facultativ, beneficiaza de investigatii paraclicice in ambulatoriu, fara co-plata, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.

 

SERVICII DE MEDICINA DENTARA (servicii stomatologice)

sageata3.gifAsiguratii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de serviciile medicale preventive si tratamentele de medicina dentara incluse in pachetul de baza, decontate de casele teritoriale in cote de 40%, 60% si 100%, in functie de tipul acestora;

sageata3.gifServiciile medicale de pedodontie si ortodontie, precum si serviciile medicale preventive si tratamentele stomatologice incluse in pachetul de baza acordate copiilor sub 18 ani sunt decontate 100% de casele teritoriale;

sageata3.gifServiciile de medicina dentara de urgenta, respectiv pachetul minimal, se acorda oricarei persoane indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat, fara co-plata din partea acesteia;

sageata3.gifPersoanele care se asigura facultativ beneficiaza de serviciile medicale de medicina dentara de urgenta, cu exceptia copiilor in varsta de pana la 18 ani, care beneficiaza de serviciile medicale de medicina dentara incluse in pachetul de baza.

 

MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA (medicamente compensate si gratuite)

sageata3.gifPersoanele asigurate beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie si de catre medici specialisti;

sageata3.gifLa o consultatie, pentru fiecare afectiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (exceptie fac copiii cu varste intre 0-12 luni si bolnavii inclusi in programele de sanatate, pentru care numarul de medicamente corespunde schemei terapeutice);

sageata3.gifMedicamentele cu si fara contributie personala se prescriu pentru 3-5 zile in afectiuni acute, 8-10 zile in afectiuni subacute, si pana la 30 de zile in afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat);

sageata3.gifPrescriptia medicala pentru afectiunile acute si subacute este valabila 24 de ore in mediul urban;

sageata3.gifPrescriptia medicala care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 30 de zile;

sageata3.gifAsiguratii beneficiaza de medicamente compensate in proportie de 50%, 90% si 100%;

sageata3.gifSe suporta medicamentele fara contributie personala, conform prevederilor legale in vigoare, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 18 ani; tineri intre 18 - 26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate;

 

DISPOZITIVE MEDICALE (orteze si proteze)

sageata3.gifAsiguratii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice - pentru corectarea vazului, auzului, protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, cu sau fara contributie personala.

Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate si cu aprobarea caselor teritoriale.

sageata3.gifDiferenta dintre pretul de vanzare si pretul de referinta suportat de casele teritoriale va fi achitata de catre asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale.

 

ALTE SERVICII MEDICALE INCLUSE IN ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE

sageata3.gifServicii medicale de urgenta si transport sanitar;

sageata3.gifIngrijiri medicale la domiciliu;

sageata3.gifServicii medicale de recuperare a sanatatii.

 

SERVICII MEDICALE DE URGENTA PE TERITORIUL ORICARUI STAT EUROPEAN

In baza Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate sau a Certificatului Provizoriu de Inlocuire a Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate beneficiati de asigurare de sanatate pe teritoriul Uniunii Europene.

 

 

 

 

SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

 

 

I. SERVICII MEDICALE PROFILACTICE

In scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si al pastrarii sanatatii, asiguratii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurari se afla in relatii contractuale, vor fi informati permanent de catre casele de asigurari asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun.

 

Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele:

a) monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii;

b) urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a sugarului si a copilului;

c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore in morbiditate si mortalitate;

d) servicii medicale din cadrul programului national de imunizari;

e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat al femeii.

 

Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta din fond, astfel:

a) trimestrial, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradinita, fie la institutiile de invatamant preuniversitar;

b) de doua ori pe an, pentru tinerii in varsta de la 18 ani pana la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca.

 

Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

 

II. SERVICII MEDICALE CURATIVE

Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, dupa caz.

Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali si de alt personal sanitar, la indicatia si sub supravegherea medicului.

 

Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt:

a) serviciile medicale de urgenta;

b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice;

c) tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare;

d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata si munca, precum si igieno-dietetic.

 

Asiguratii au dreptul la asistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie la indicatia medicului de familie, in conditiile contractului-cadru.

Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate in spitale autorizate si evaluate.

Serviciile spitalicesti se acorda prin spitalizare si cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente si materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.

Asistenta medicala de recuperare se acorda pentru o perioada de timp si dupa un ritm stabilite de medicul curant in unitati sanitare autorizate si evaluate.

Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de furnizori evaluati si autorizati in acest sens.

Serviciile medicale stomatologice se acorda de catre medicul de medicina dentara in cabinete medicale autorizate si evaluate conform legii.

Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din fond in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

 

Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice

 

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala pentru medicamentele cuprinse in Lista de medicamente. Modalitatile de prescriere si eliberare a medicamentelor se prevad in contractul-cadru.

 

Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru femeile gravide si lauze, precum si pentru copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta sau al pretului de decontare.

 

Se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, in conditiile contractului-cadru, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor urmatoarelor categorii de persoane:

a) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 (persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare), Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 si Legea nr. 189/2000 (persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive entice), Legea nr. 44/1994 (veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi), Legea nr. 309/2002 (persoanele care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961), art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004 (luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989);

b) persoanele cu handicap ale caror drepturi sunt stabilite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.

 

Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.

 

Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii speciale

Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acordate de un furnizor autorizat si evaluat in conditiile legii.

 

Serviciile de transport sanitar necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond.

Asiguratii au dreptul la transport sanitar in urmatoarele situatii:

a) urgente medico-chirurgicale;

b) cazurile prevazute in contractul-cadru.

 

- cnas.ro

Edited by Diela

Share this post


Link to post
Share on other sites

In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii:

 

Multumesc pentru info... dar totusi nu inteleg ce insemna "pachet de baza" in urmatorul context:

 

"Asiguratii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de serviciile medicale preventive si tratamentele de medicina dentara incluse in pachetul de baza, decontate de casele teritoriale in cote de 40%, 60% si 100%, in functie de tipul acestora"

 

Care sunt (practic) servicile medicale preventive si tratamentele de medicina dentara stomatologice din "pachetul de baza"

decontate de casele teritoriale in cote de 40%, 60% si 100%, in functie de tipul acestora?

Edited by fnicolici

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Servicii stomatologice decontate de stat Casele de asigurari de sanatate compenseaza unele servicii medicale stomatologice, partial sau integral, asiguratilor care au peste 18 ani. Urgentele stomatologice sunt tratate gratuit, indiferent daca pacientii sunt sau nu asigurati. Tratamentele stomatologice compensate sunt acordate numai de cabinetele care au contracte incheiate cu casele de asigurari. Serviciile stomatologice decontate de casele de asigurari sunt impartite in mai multe pachete. Unele sunt compensate partial, altele integral. Iata care sunt aceste pachete si ce servicii includ. Pachetul minimal de servicii stomatologice se acorda tuturor persoanelor care le solicita, implicit celor care nu sunt asigurate. Acesta include urgentele stomatologice: pansamentul calmant; tratamentul paradontitei prin drenaj endodontic, incizia muco-periostala; tratamentul abcesului paradontal, tratamentul gingivo-stomatitelor; tratamentul hemoragiei postextractionale; tratamentul de urgenta al plagilor buco-maxilo-faciale; imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare. Pachetul de baza, ce se acorda persoanelor asigurate, include consultatia, tratamentul cariei simple, cel al afectiunilor pulpare, tratamentele chirurgicale buco-dentare, tratamentele protetice, tratamentele ortodontice etc. Casele de asigurari de sanatate deconteaza in cote diferite (100%, 60% sau 40%) serviciile medicale preventive si tratamentele stomatologice din pachetul de servicii de baza. Beneficiarii legilor speciale (veterani de razboi, revolutionari, persoane cu handicap etc.) au compensate integral serviciile din pachetul de baza. Pentru minori, serviciile medicale preventive si tratamentele stomatologice din pachetul de servicii de baza sunt decontate 100% de casele de asigurari (fac exceptie serviciile medicale stomatologice care nu sunt destinate acestei varste). Serviciile medicale preventive stomotologice se acorda trimestrial, iar pentru tinerii intre 18 si 26 de ani, daca sunt elevi, studenti si nu realizeaza venituri din munca, se acorda de doua ori pe an."(www.stirimedicale.ro)

 

 

sunt foarte putine cabinete stomatologice care ofera aceste servicii, majoritatea fiind in regim privat

 

un aspect deloc de neglijat este faptul ca unele dintre aceste cabinete ofera o igiena precara, nu afirm ca sunt pericol de infectie insa au aparatura veche si sterilizarea intrumentarului se face in conditii indoielnice.... dar e alt subiect de discutie

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Servicii stomatologice decontate de stat

 

sunt foarte putine cabinete stomatologice care ofera aceste servicii, majoritatea fiind in regim privat

 

un aspect deloc de neglijat este faptul ca unele dintre aceste cabinete ofera o igiena precara, nu afirm ca sunt pericol de infectie insa au aparatura veche si sterilizarea intrumentarului se face in conditii indoielnice.... dar e alt subiect de discutie

 

Multumesc pentru clarificare...servicii stomatologice.

 

Despre igiena...hm..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prefer sa merg la un cabinet privat si sa am parte de servicii de calitate decat sa beneficiez de servicii gratuite pentru care sa ajung, dupa o perioada, sa o iau razna (din cauza cozilor la care ar trebui sa stau si a timpului pierdut). Observati contrastul servicii de calitate - servicii gratuite :yahoo:

Share this post


Link to post
Share on other sites

nu stiu daca e topicul potrivit, inca nu sunt obisnuit cu forumul.

am o problema, nu am asigurare medicala, dar am nevoie de niste analize destul de costisitoare. intrebarea mea e, daca imi fac maine asigurarea medicala, trebuie sa platesc ceva retrospectiv, pt a putea beneficia de o internare gratuita si diverse servicii medicale? (nu de urgenta, acelea stiu ca sunt gratuite indiferent de situatie) sau se plateste o anumita suma in plus fata de "cotizatia" lunara? mai precis daca imi fac asigurarea maine, poimaine am aceleasi facilitati ca orice asigurat? ca detaliu, problema mea medicala este din trecut, deci nu apare dupa semnarea contractului de asigurare medicala. sper ca am fost destul de explicit, astept raspunsuri. mersi anticipat.

ca detaliu, nu lucrez nicaieri legal, am niste probleme de sanatate mai vechi si "trebe" sa ma internez, nu am asigurare medicala, cum o pot face?

Edited by Martineden

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×