Jump to content
Forum Roportal
bigf28

Legislatie privind jocurile de noroc

Rate this topic

Recommended Posts

De ceva timp ma bantuie o idee de afaceri online avand drept obiectiv jocurile de noroc. Din pacate nu prea am gasit documentatie in acest sens... Aveti idee unde as putea gasi legislatia in domeniu, sau orice alt tip de informatie despre ce presupune o astfel de facere? Mentionez ca totul se va desfasura doar online. Orice ajutor e binevenit. Multumesc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
De ceva timp ma bantuie o idee de afaceri online avand drept obiectiv jocurile de noroc. Din pacate nu prea am gasit documentatie in acest sens... Aveti idee unde as putea gasi legislatia in domeniu, sau orice alt tip de informatie despre ce presupune o astfel de facere? Mentionez ca totul se va desfasura doar online. Orice ajutor e binevenit. Multumesc.

 

Exista Ordonanta de urgenta(OU 69/1998)- cu titlul Ordonanata de urgenta privind regimul de autorizare a activitatii din domeniul jocurilor de noroc (Monitorul Oficial nr 515 din 12/30/98)

Ordonanta de urgenta nr. 69/1998 din 29/12/1998 Versiune actualizata la data de 28/06/2002 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc*

 

___________

*Text actualizat pana la data de 28.06.2002 avandu-se in vedere urmatoarele acte:

- Legea nr. 166/1999

- O.G. nr. 36/2000

- Legea nr. 391/2002

 

Potrivit articolului unic pct. 3 din Legea nr. 391/2002, denumirea Ministerul Finantelor a fost inlocuita cu denumirea Ministerul Finantelor Publice.

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

 

Art. 1. - Agentii economici care organizeaza si exploateaza activitati de jocuri de noroc isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei emise de Ministerul Finantelor Publice, denumita licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Abrogat.*

___________

*Alineatul 2 a fost abrogat prin articolul unic, pct. 1 din Legea nr. 166/1999.

 

 

Art. 2. - Licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite in lei. Taxele sunt anuale, iar nivelul si termenele de plata ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 1.

Termenul de valabilitate a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliberarii acesteia.

La eliberarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezinta, in copie, documentele care atesta plata taxelor de autorizare datorate bugetului de stat inainte de eliberarea licentei, plus rata aferenta primei luni.

Aceste documente - vizate de organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul social agentul economic, o

rganizator al jocurilor de noroc, in cauza - raman la Ministerul Finantelor Publice - directia emitenta a licentei.

Neprezentarea acestor documente in termen de 30 de zile de la data aprobarii cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprobarii.*

___________

*Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

Art. 3. - Neplata unei rate lunare, reprezentand taxa de autorizare, la termenul prevazut in anexa nr. 1, atrage suspendarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioada de mai mult de doua luni conduce la anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Neplata sau plata cu o intarziere de mai mult de 31 de zile lucratoare a oricaror obligatii fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si la bugetele locale, de catre agentii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Ridicarea sanctiunii de suspendare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificarii de catre organul fiscal teritorial a platii ratelor lunare restante, precum si a majorarilor de intarziere aferente.

Dupa suspendarea sau dupa anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum si dupa incetarea activitatii de jocuri de noroc, sub orice forma, agentii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati in continuare la plata ratelor lunare aferente diferentei dintre taxa de autorizare anuala si ratele deja platite, la termenele prevazute in anexa nr. 1, pana la expirarea perioadei pentru care au fost autorizati.

Trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, agentii economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligatia transmiterii situatiei privind principalii indicatori economico-financiari realizati, cumulat de la inceputul anului, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, la Ministerul Finantelor Publice - directia emitenta a licentei.*

___________

*Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

Art. 4. - Taxele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se fac venit la bugetul de stat.

Art. 5. - Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitatilor de jocuri de noroc poate fi actualizat semestrial, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor, in functie de evolutia cursului de schimb al leului fata de euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.*

___________

*Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 3 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

Art. 6. - Companiei Nationale ŤLoteria Romanať - S.A. i se incredinteaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz in plic si instant lottery.

Compania Nationala ŤLoteria Romanať - S.A. poate organiza si exploata jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la alin. 1.

Compania Nationala ŤLoteria Romanať - S.A. poate organiza si exploata, in asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la alin. 1 si 2, numai pe baza de licenta obtinuta in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Compania Nationala ŤLoteria Romanať - S.A. beneficiaza de licenta pentru jocurile de noroc desfasurate in conditiile alin. 1 si 2, prin efectul prezentei ordonante.*

___________

*Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 4 din O.G. nr. 36/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 391/2002.

 

 

Art. 7. - Controlul respectarii regimului legal al activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne.

Controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor si meselor de jocuri de noroc se exercita de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, in baza prevederilor unor norme tehnice de verificare. Costul activitatilor de control tehnic va fi suportat de agentii economici organizatori de jocuri de noroc, beneficiari.*

___________

*Alineatul 2 a fost introdus prin art. I, pct. 5 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

Art. 8. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta sau a conditiilor prevazute in licenta atrage raspunderea administrativa sau penala, dupa caz.*

___________

*Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 4 din Legea nr. 166/1999.

 

 

Art. 9. - Desfasurarea fara licenta a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.

Bunurile si valorile care au servit la savarsirea sau care rezulta din exercitarea activitatilor ilicite prevazute la alin. 1 se confisca.

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. 5 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.*

___________

*Alineatul 3 a fost introdus prin art. I, pct. 6 din O.G. nr. 36/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 391/2002.

 

 

Art. 10. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999.

Agentii economici autorizati pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor conforma prevederilor acesteia. Taxele datorate de catre acestia pentru anul calendaristic in derulare reprezinta diferenta dintre taxele stabilite prin anexa la prezenta ordonanta de urgenta si sumele achitate anterior aplicarii acesteia.*

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul va stabili prin hotarare conditiile si normele privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, iar nerespectarea acestora atrage dupa sine raspunderea administrativa si poate conduce la suspendarea ori la anularea licentei.*

___________

*Alineatul 2 a fost modificat prin articolul unic, pct. 5 din Legea nr. 166/1999.

- Alineatul 3 a fost introdus prin articolul unic, pct. 6 din Legea nr. 166/1999.

 

 

Art. 11. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 87/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum si prevederile referitoare la taxele pentru jocurile de noroc, cuprinse la art. 25, art. 27, art. 30-33 si la art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.*

___________

*Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 7 din Legea nr. nr. 166/1999.

 

ANEXĂ nr. 1*

 

TAXELE ANUALE DE AUTORIZARE pentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc

 

1. Pentru fiecare masina mecanica sau electronica cu castiguri:

- 14.800.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:

4.840.000 lei se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de

9.960.000 lei se achita in rate egale, lunar, pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare.

2. Pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou:

a) in municipiul Bucuresti:

- masa tip ruleta

- 878.750.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:

50.750.000 lei se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de

828.000.000 lei se achita in rate egale, lunar, pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare;

- masa de joc cu carti sau zaruri

- 592.000.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:

40.000.000 lei se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de

552.000.000 lei se achita in rate egale, lunar, pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare;

b) in provincie:

- masa tip ruleta

- 471.750.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:

27.750.000 lei se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de

444.000.000 lei se achita in rate egale, lunar, pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare;

- masa de joc cu carti sau zaruri

- 296.000.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:

18.500.000 lei se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de

277.500.000 lei se achita in rate egale, lunar, pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare.

3. Pentru o sala de joc de tip "bingo", "keno" si altele asemenea:

- 185.000.000 lei - taxa anuala de autorizare, care se achita anticipat, inainte de eliberarea documentelor de autorizare, si

- 7% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", care se plateste in avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.

4. Pentru alte tipuri de jocuri:

- 5% din incasarile estimate, dar nu mai putin de 92.500.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic, pentru pariuri sportive;

- 15% din incasarile anuale estimate la data avizarii, dar nu mai putin de 296.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic pentru: pronosticuri, loterii, tombole, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de comunicatie, precum si alte tipuri de jocuri de noroc stabilite prin hotarare a Guvernului;

- 18% din incasarile anuale estimate la data avizarii, dar nu mai putin de 471.750.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic organizator de jocuri de noroc transmise prin retelele de televiziune sau prin alte mijloace de transmisie asimilate.

In cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate pe baza documentatiei prevazute la data autorizarii, taxa anuala de autorizare datorata se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale stabilite asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare, pentru tipurile de jocuri de noroc definite in alineatele precedente.

Recalcularea se va efectua lunar incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea incasarilor estimate.

Diferenta dintre taxa datorata pentru incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va vira pana la data de 25 a lunii urmatoare.

___________

*Anexa nr. 1 a fost modificata prin art. I pct. 7 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

ANEXA Nr. 2*

 

Societatea comerciala ........................... Numarul de inmatriculare la oficiului registrului comertului ...................................... Codul fiscal .................................... Sediul .......................................... SITUATIA principalilor indicatori economico-financiari aferenti activitatii de jocuri de noroc pe perioada ..................-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Masini Bingo Bingo Altele (pariuricrt. Indicatori electronice in sala televizat Cazinouri sportive, tombole etc.) -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- trimestrial cumulat trimestrial cumulat trimestrial cumulat trimestrial cumulat trimestrial cumulat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Incasari totale II. Cheltuieli totale, din care: 1. Cheltuieli cu premii 2. Costul biletelor 3. Taxa de autorizare 4. Cheltuieli cu spatiul de joc 5. Cheltuieli pentru difuzare 6. Alte cheltuieliIII. Profit brut IV. Impozit pe profit V. Profitul net VI. Nr. de masini sau posturi de ruleta/sali bingo/mese cazinou etc.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datele corespund cu cele inscrise in balanta de verificare. Director general, .....................

 

 

I. Incasari totale - rulajul contului de venituri din activitatea de jocuri de noroc.

II. Cheltuieli totale - cheltuielile inregistrate aferente jocului de noroc.

1. Cheltuieli cu premiile - cheltuielile cu premiile acordate jucatorilor la jocurile de noroc la care se inregistreaza aceste cheltuieli in contabilitate.

2. Costul biletelor - cheltuielile inregistrate cu valoarea biletelor achizitionate.

3. Taxa de autorizare - cheltuielile inregistrate aferente taxelor de autorizare platite bugetului de stat.

4. Cheltuieli cu spatiul de joc - cheltuielile inregistrate pentru salile in care se desfasoara activitatile de jocuri de noroc.

5. Cheltuieli pentru difuzare - cheltuielile inregistrate pentru difuzarea prin televiziune sau prin alte mijloace de telecomunicatie a jocurilor de noroc.

6. Alte cheltuieli - cheltuieli inregistrate, aferente desfasurarii jocurilor - detaliere pe elemente de cheltuiala.

III. Profit brut - profitul aferent activitatii de jocuri de noroc.

___________

*Anexa a fost introdusa prin art. II din O.G. nr. 36/2000.

Cam atat am gasit daca merge afacerea sa imi spui si mie unde pot veni si eu la un Black Jack :cry:

Edited by Marius-Doru

Share this post


Link to post
Share on other sites
Exista Ordonanta de urgenta(OU 69/1998)- cu titlul Ordonanata de urgenta privind regimul de autorizare a activitatii din domeniul jocurilor de noroc (Monitorul Oficial nr 515 din 12/30/98)

Ordonanta de urgenta nr. 69/1998 din 29/12/1998 Versiune actualizata la data de 28/06/2002 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc*

 

___________

*Text actualizat pana la data de 28.06.2002 avandu-se in vedere urmatoarele acte:

- Legea nr. 166/1999

- O.G. nr. 36/2000

- Legea nr. 391/2002

 

Potrivit articolului unic pct. 3 din Legea nr. 391/2002, denumirea Ministerul Finantelor a fost inlocuita cu denumirea Ministerul Finantelor Publice.

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

 

Art. 1. - Agentii economici care organizeaza si exploateaza activitati de jocuri de noroc isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei emise de Ministerul Finantelor Publice, denumita licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Abrogat.*

___________

*Alineatul 2 a fost abrogat prin articolul unic, pct. 1 din Legea nr. 166/1999.

 

 

Art. 2. - Licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite in lei. Taxele sunt anuale, iar nivelul si termenele de plata ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 1.

Termenul de valabilitate a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliberarii acesteia.

La eliberarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezinta, in copie, documentele care atesta plata taxelor de autorizare datorate bugetului de stat inainte de eliberarea licentei, plus rata aferenta primei luni.

Aceste documente - vizate de organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul social agentul economic, o

rganizator al jocurilor de noroc, in cauza - raman la Ministerul Finantelor Publice - directia emitenta a licentei.

Neprezentarea acestor documente in termen de 30 de zile de la data aprobarii cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprobarii.*

___________

*Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

Art. 3. - Neplata unei rate lunare, reprezentand taxa de autorizare, la termenul prevazut in anexa nr. 1, atrage suspendarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioada de mai mult de doua luni conduce la anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Neplata sau plata cu o intarziere de mai mult de 31 de zile lucratoare a oricaror obligatii fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si la bugetele locale, de catre agentii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Ridicarea sanctiunii de suspendare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificarii de catre organul fiscal teritorial a platii ratelor lunare restante, precum si a majorarilor de intarziere aferente.

Dupa suspendarea sau dupa anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum si dupa incetarea activitatii de jocuri de noroc, sub orice forma, agentii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati in continuare la plata ratelor lunare aferente diferentei dintre taxa de autorizare anuala si ratele deja platite, la termenele prevazute in anexa nr. 1, pana la expirarea perioadei pentru care au fost autorizati.

Trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, agentii economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligatia transmiterii situatiei privind principalii indicatori economico-financiari realizati, cumulat de la inceputul anului, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, la Ministerul Finantelor Publice - directia emitenta a licentei.*

___________

*Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

Art. 4. - Taxele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se fac venit la bugetul de stat.

Art. 5. - Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitatilor de jocuri de noroc poate fi actualizat semestrial, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor, in functie de evolutia cursului de schimb al leului fata de euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.*

___________

*Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 3 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

Art. 6. - Companiei Nationale ŤLoteria Romanať - S.A. i se incredinteaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz in plic si instant lottery.

Compania Nationala ŤLoteria Romanať - S.A. poate organiza si exploata jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la alin. 1.

Compania Nationala ŤLoteria Romanať - S.A. poate organiza si exploata, in asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la alin. 1 si 2, numai pe baza de licenta obtinuta in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Compania Nationala ŤLoteria Romanať - S.A. beneficiaza de licenta pentru jocurile de noroc desfasurate in conditiile alin. 1 si 2, prin efectul prezentei ordonante.*

___________

*Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 4 din O.G. nr. 36/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 391/2002.

 

 

Art. 7. - Controlul respectarii regimului legal al activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne.

Controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor si meselor de jocuri de noroc se exercita de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, in baza prevederilor unor norme tehnice de verificare. Costul activitatilor de control tehnic va fi suportat de agentii economici organizatori de jocuri de noroc, beneficiari.*

___________

*Alineatul 2 a fost introdus prin art. I, pct. 5 din O.G. nr. 36/2000.

 

 

Art. 8. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta sau a conditiilor prevazute in licenta atrage raspunderea administrativa sau penala, dupa caz.*

___________

*Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 4 din Legea nr. 166/1999.

 

 

Art. 9. - Desfasurarea fara licenta a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.

Bunurile si valorile care au servit la savarsirea sau care rezulta din exercitarea activitatilor ilicite prevazute la alin. 1 se confisca.

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. 5 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.*

___________

*Alineatul 3 a fost introdus prin art. I, pct. 6 din O.G. nr. 36/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 391/2002.

 

 

Art. 10. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999.

Agentii economici autorizati pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor conforma prevederilor acesteia. Taxele datorate de catre acestia pentru anul calendaristic in derulare reprezinta diferenta dintre taxele stabilite prin anexa la prezenta ordonanta de urgenta si sumele achitate anterior aplicarii acesteia.*

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul va stabili prin hotarare conditiile si normele privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, iar nerespectarea acestora atrage dupa sine raspunderea administrativa si poate conduce la suspendarea ori la anularea licentei.*

___________

*Alineatul 2 a fost modificat prin articolul unic, pct. 5 din Legea nr. 166/1999.

- Alineatul 3 a fost introdus prin articolul unic, pct. 6 din Legea nr. 166/1999.

 

 

Art. 11. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 87/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum si prevederile referitoare la taxele pentru jocurile de noroc, cuprinse la art. 25, art. 27, art. 30-33 si la art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.*

___________

*Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 7 din Legea nr. nr. 166/1999.

 

ANEXĂ nr. 1*

 

TAXELE ANUALE DE AUTORIZARE pentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc

 

1. Pentru fiecare masina mecanica sau electronica cu castiguri:

- 14.800.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:

 

Edited by bigf28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Va multumesc foarte mult pt. informatiile utile pe care le-ati postat legat de legislatia jocurilor de noroc.

-Exista o deosebire legislativa intre jocurile de noroc si pariuri?

-Au aparut intre timp (din Jun 8 2007, 10:37 AM) modificari in acest domeniu? Unde le-as putea gasi?

 

Cu recunostinta anticipata!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×