Jump to content
Forum Roportal
no-user-name

Biblia si Razboiul Nuclear

Rate this topic

Recommended Posts

Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură.   (Zaharia 14:12)

 

 

Edited by no-user-name

Share this post


Link to post
Share on other sites
Deci, când veți vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt - cine citește să înțeleagă -Atunci cei din Iudeea să fugă în munți.Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, că să-și ia lucrurile din casă.Iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi, că să-și ia haina.Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea!Rugați-vă că să nu fie fugă voastră iarnă, nici sâmbăta.Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi.Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurtă acele zile.Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți.Căci se vor ridică hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, că să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși.Iată, v-am spus de mai înainte.Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți.Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului.Căci unde va fi stârvul, acolo se vor adună vulturii.Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui.Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă multă.(Matei 24, 16-30)

 

 

 

Quote

 

Iar ziua Domnului va veni că un hoț., când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui.Deci dacă toate acestea se vor strică, cât de mult vi se cuvine vouă să umblați întru viață sfântă și în cucernicie,Așteptând* și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor** pieri și trupurile cerești se† vor topi de căldura focului?!(Petru II 3, 10-13)

 

 

 

Quote

Și m-am uitat când a deschis pecetea a șasea și s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru că un sac de păr și luna întreagă s-a făcut că sângele, Și stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul își leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, că o carte de piele pe care o faci sul și toți munțîi și toate insulele s-au mișcât din locurile lor. Și împărațîi pământului și domnii și căpeteniile oștilor și bogațîi și cei puternici și toți robii și toți slobozii s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților, Strigând munților și stâncilor: Cădeți peste noi și ne ascundeți pe noi de fața Celui ce șade pe tron și de mânia Mielului; Că a venit ziua cea mare a mâniei lor, și cine are putere că să stea pe loc? (Apocalipsa lui Ioan , capitolul 6,vers.12-17) 

 

 

 

Quote

Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. (Zaharia 14:12)

 

 

 

Quote

În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel», zice Domnul Dumnezeu, «Mi se va sui în nări mânia aprinsă. O spun* în gelozia și în focul mâniei** Mele: ‹În ziua aceea†, va fi un mare cutremur în țara lui Israel.Peștii* mării și păsările cerului vor tremură de Mine și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului; munțîi** se vor răsturna, perețîi stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ.Atunci voi chema* groază** împotriva lui pe toți munțîi Mei», zice Domnul Dumnezeu; «sabia† fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său.Îl voi judecă* prin ciumă** și sânge, printr-o ploaie† năprasnică și prin pietre de grindinㆆ; voi plouă foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. (Ezekiel 38: 18-22)

 

 

 

Quote

Gemeți, căci ziua* Domnului este aproape: ea** vine că o pustiire a Celui Atotputernic!De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește.Ei sunt năpădiți de spaimă; îi apucă* chinurile și durerile; se zvârcolesc că o femeie în durerile nașterii; se uită unii la alțîi încremeniți; fețele lor sunt roșîi că focul.Iată, vine ziua* Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșîi** de pe el.Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca* la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. (Isaia 13: 6-10)

 

 

 

 

Edited by no-user-name

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pe Terra apar "problemele" doar cand se iese din "planul divinitatii", care poate fi sau nu conform cu "Biblia"...("Biblia' insemnand de fapt: "Fenomenul adunarii cartilor", adica spiritualitatea tuturor popoarelor- sau asa ar fi trebuit sa fie. (spiritualitatea in sensul de cultura, religie, traditie, ritual si samanism, sa zic asa...) 

Exista si "neprevazutul"...

 

Edited by Lucia N

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×