Agerpres

Despre AgerpresŞtiri în timp real, foto, video, documentare, monitorizarea de presă. Misiunea noastră este de a informa corect şi echidistant, de a relata în timp real despre evenimentele de interes public din ţară şi de peste hotare. Prima agenţie de presă din România, cu cea mai bună acoperire de ştiri şi fotografii de presă la nivel naţional şi internaţional. AGERPRES are o reţea de corepondenţi locali în toate judeţele ţării şi transmite zilnic peste 600 de ştiri în timp real din actualitatea internă şi internaţională, din toate domeniile. Agenţia realizează analize şi monitorizări de presă, folosind o bază documentară unică la nivel naţional. Vă mulţumim pentru interesul acordat paginii de Facebook a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.
Sursa informatii: www.facebook.com
Pagina web: agerpres.ro