Regulament concurs "O umbrela pentru un feed-back"

Detalii

Categorii
Taguri
Ultima actualizareMarti 5 august 2014
Vizualizari1594

Voteaza & Distribuie

Descriere

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat si desfasurat de SC Inform Media SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediul in Timisoara,Calea Torontalului ,DN6,Km 5-7, Romania, avand Codul Unic de inregistrare J35/1935/2008, reprezentata de Monica Trusca, in calitate de Administrator. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului www.roportal.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentarea acestor modificari pe www.roportal.ro.
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe site-ul www.roportal.ro . Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la Contact Roportal pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 04.11.2010. . Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii la concurs trebuie sa intre pe site-ul www.roportal.ro si sa completeze formularul pentru feedback, pe care il puteti deschide apasand butonul portocaliu "Feedback" din partea dreapta a ecranului. Fiecare al 50-lea utilizator ce va completa acest formular va castiga automat o umbrela cu logo-ul Roportal.
SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
Castigatorii conform celor mentionate in sectiunea 4, vor fi contactati conform informatiilor furnizate de acestia in datele de la inregistrare. In cazul in care castigatorii au furnizat date de contact eronate sau nu au furnizat deloc date de contact si nu pot fi contactati, li se vor retrage premiile si vor fi acordate urmatorului participant. Dupa ce castigatorii au fost contactati, acestia trebuie sa se prezinte in timp de o saptamana la sediul Organizatorului pentru a intra in posesia premiilor.
SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare pentru premiile acordate.
SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor societatilor SC Inform Media SRL.
Inmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto, si video de catre Organizator. Castigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa cu acest efect asa cum o cere Organizatorul.
SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Castigatorul / castigatoarea va fi afisata pe site-ul www.roportal.ro.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.roportal.ro, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.
SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.