Incheierea casatoriei

Detalii

CategoriiDivertisment
TaguriBucuresti, Viata in doi
Ultima actualizareMarti 5 august 2014
Vizualizari61775

Voteaza & Distribuie

Descriere

Ce este casatoria ? Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, si reglementata de normele imperative ale legii. In privinta naturii juridice a casatoriei, subliniem ca aceasta este un act juridic si nu un contract, intre cele doua notiuni existand deosebiri evidente. Conditii: Pentru a putea fi incheiata casatoria este necesar a fi indeplinite urmatorele conditii, denumite conditii de fond, adica acelea care trebuie sa existe pentru a se putea incheia casatoria: A. Diferenta de sex Dupa cum rezulta si din definitia casatoriei dar si din reglementarea relatiilor de familie casatoria este posibila numai intre persoane de sex diferit. In principiu, sexul viitorilor soti se stabileste cu ajutorul certificatului de nastere care contine o rubrica speciala in acest sens. In cele mai multe situatii insa, sexul viitorilor soti este evident. B. Varsta legala pentru casatorie Legea impune varsta minima pentru casatorie, de 18 ani impliniti pentru barbat si 16 ani impliniti pentru femeie. Femeia care nu a implinit varsta de 16 ani se poate casatori pe baza unei dispense eliberate de presedintele consiliului judetean in a carui raza domiciliaza femeia, respectiv, a primarului general al municipiului Bucuresti. Aceasta dispensa poate fi acordata numai pentru motive temeinice cum ar fi boala sau graviditatea, daca femeia a implinit 15 ani si daca exista un aviz medical. Legea nu prevede o limita maxima pentru casatorie ceea ce inseamna ca incheierea casatoriei este posibila la orice varsta si chiar in extremis vitae, adica in pragul mortii. C. Consimtamantul la casatorie Casatoria se incheie prin consimtamantul liber al viitorilor soti manifestat prin raspunsul afirmativ la intrebarile ofiterului de stare civila referitore la casatorie. Daca unul dinte soti este in imposibilitate de a vorbi, spre exemplu este surdomut sau vorbeste o limba pe care delegatul starii civile nu o cunoaste, consimtamantul se da prin intermediul unui interpret, in acest sens incheindu-se un proces -verbal. D. Comunicarea reciproca a starii sanatatii In vederea incheierii casatoriei, viitorii soti sunt obligati sa-si comunice reciproc starea de sanatate. Comunicarea reciproca a starii de sanatate se realizeaza prin anexarea certificatelor medicale la declaratia de casatorie. Boala de care sufera unul dintre viitorii soti, cu exceptia bolilor de o anumita gravitate nu constituie o piedica la incheierea casatoriei. Pentru a putea fi incheiata casatoria este obligatorie lipsa impedimentelor la casatorie, adica a acelor imprejurari de fapt sau de drept care impiedica incheierea casatoriei. E. Existenta unei casatorii nedesfacute a unuia dintre viitorii soti Codul familiei stipuleaza ca persoana casatorita nu se poate casatori. Incalarea acestei interdictii poarta denumirea de bigamie, sanctionata atat civil, cat si penal. Daca o persoana a incheiat o noua casatorie iar casatoria anterioara este declarata nula dupa incheierea celei de-a doua casatorii, nu exista bigamie, insa daca o persoana incheie o noua casatorie iar casatoria anteriora se desface prin divort dupa data incherierii celei de-a doua casatorii, exista bigamie. O situatie deosebita apare in cazul declararii judecatoresti a mortii unei persoane casatorite. Daca sotul celui declarat mort se casatoreste iar mai apoi cel declarat mort reapare si hotararea judecatoreasca declarativa de moarte se anuleaza, noua casatorie este valabila si nu exista bigamie pentru sotul recasatorit intrucat casatoria anterioara se considera desfacuta pe data incheierii celei de-a doua.

F. Rudenia Rudenia este de asemenea impediment la casatorie. Incheierea casatoriei cu incalcarea acestei interdictii poarta denumirea de incest. Astfel, este oprita casatoria intre: - rudele in linie directa indiferent de gradul de rudenie, respectiv, intre tata si fiica, intre mama si fiu, intre bunic si nepoata, intre bunica si nepot, intre strabunic si stranepoata, etc. - rudele in linie colaterala pana la gradul IV inclusiv, respectiv, intre frate si sora, intre matusa si nepot, intre unchi si nepoata, intre verisor si verisoara. Rudenia constituie impediment la casatorie indiferent daca este din casatorie ori din afara casatoriei. In privinta adoptiei facem urmatoarea precizare: desi prin adoptie legaturile de rudenie intre cel adoptat si rudele sale firesti inceteaza, casatoria intre cel adoptat si rudele sale firesti, este oprita. Pentru motive temeinice se poate incheia casatoria intre rude pe linie colaterala de gradul IV, cu incuvintarea presedintelui consiliului judetean in a carui circumscriptie isi au domiciliul, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti. G. Adoptia Este oprita incheierea casatoriei intre adoptator sau acendentii lui si adoptat ori descendentii acestuia, intre copii adoptatorului si adoptat sau descendentii sai precum si intre cei adoptati de aceeasi persoana. De asemenea este oprita casatoria intre adoptat si rudele sale rezultate din adoptie. Pentru motive temeinice, presedintele consiliului judetean in a carui circumsciptie isi au domiciliul, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, poate incuviinta incheierea casatoriei intre copiii adoptatorului pe de-o parte, si adoptat sau copiii acestuia pe de alta parte, precum si intre adoptatii de aceeasi persoana. H. Tutela Pe timpul tutelei este oprita casatoria intre tutore si minorul aflat sub tutela. Acest impediment vizeaza femeia minora aflata sub tutela, intrucat barbatul minor aflat sub tutela nu se poate casatori, deoarece nu are varsta legala ceruta pentru casatorie. I. Alienatia si debilitatea mintala Codul familiei dispune ca este oprit a se casatori alienatul sau debilul mintal precum si cel lipsit vremelnic de facultatile mintale, cat timp nu are discernamantul faptelor sale. Spre deosebire de cel lipsit de facultatile mintale pentru care interdictia opereaza numai cat timp nu are discernamant, debilul si alienatul mintal nu se pot casatori nici in momentele de luciditate. Formalitati premergatoare casatoriei: Declaratia de casatorie este prima dintre formalitatile anterioare incheierii casatoriei, prin care viitorii soti isi exprima vointa in vederea incheierii casatoriei. Declaratia de casatorie se va face personal de viitorii soti si in scris, la serviciul de stare civila unde urmeaza a se incheia casatoria, mai precis la sediul primariei locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre viitorii soti. Daca unul din viitorii soti nu se afla in aceasi localitate, declaratia de casatorie se va putea face la serviciul de stare civila din localitatea in care se afla viitorul sot, declaratie care va fi transmisa in termen de 48 ore prin grija serviciului de stare civila competent sa incheie casatoria. In ipoteza in care unul din viitorii soti se afla in imposibilitate de a se prezenta la serviciul de stare civila pentru efectuarea declaratiei de casatorie, aceasta va putea fi luata de catre delegatul starii civile si in afara sediului serviciului de stare civila. Declaratia de casatorie trebuie sa exprime vointa neindoielnica a viitorilor soti de a se casatori. De asemenea, aceasta trebuie sa cuprinda declaratia viitorilor soti ca au luat la cunostinta starea de sanatate a fiecaruia precum si declaratia ca indeplinesc cerintele legale prevazute la art. 4-10 din Codul Familiei, dispozitii referitoare la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie. Tot in declaratia de casatorie, viitorii soti trebuie sa se invoiasca asupra numelui pe care-l vor purta in timpul casatoriei. O astfel de declaratie se poate face si ulterior, pana la incheierea casatoriei, in forma scrisa, urmand a se anexa declaratiei de casatorie facute. Daca declaratiile de casatorie au fost facute la servicii de stare civila diferite, declaratia de casatorie trebuie sa cuprinda si indicarea serviciului de stare civila la care se va celebra casatoria. Declaratia de casatorie se semneaza de viitorii soti precum si de delegatul starii civile. Daca unul din viitorii soti se afla in imposibilitate de a semna, delegatul de stare civila va mentiona ca datele cuprinse in declaratia de casatorie sunt conforme cu cele exprimate verbal de viitorul sot precum si faptul ca aceasta a fost citita cuvant cu cuvant.

Odata cu declaratia de casatorie viitorii soti vor prezenta urmatoarele acte: - actele de identitate - certficatele de nastere in original si copie - certificatele medicale din care rezulta starea de sanatate a viitorilor soti. Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa daca persoana se poate casatori sau nu. - acte in original si copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul. Aceste acte pot fi: certificatul de deces al fostului sot, certficatul de despartenie sau divort, pentru casatoriile desfacute in perioada 1951-1960, certificatele de nastere sau casatorie cu mentiunea de desfacere prin divort, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila. Pentru divorturile pronuntate in perioada 8 octombrie 1966 - 31 iulie 1974 sentinta de divort trebuie sa poarte mentiunea ca a fost inscrisa pe actul de casatorie in termen de 60 de zile de la pronuntare. Dosarul actului de casatorie poate sa mai contina: - aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului serviciului de stare civila - incuvintarea primarului sau a comandantului navei in vederea incheierii casatoriei inaintea expirarii termenului de 10 zile - dispensa acordata de presedintele consiliului judetean respectiv de catre primarul municipiului Bucuresti, in cazul unor impedimente rezultate din adoptie, rudenie ori varsta legala pentru casatorie. Pentru cetateanul strain dosarul actului de casatorie va mai contine si o dovada eliberata de oficiile consulare sau misiunile diplomatice acreditate pe teritoriul Romaniei, din care sa rezulte ca acesta indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala. Daca statul al carui cetatean este viitorul sot nu are pe teritoriul Romaniei o astfel de misiune diplomatica sau un oficiu consular acreditat, este necesara o declaratie pe proprie raspundere a viitorului sot, cetatean strain, autentificata de notarul public, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala. Delegatul de stare civila este obligat ca de indata ce a primit declaratia de casatorie sa verifice daca viitorii soti au varsta legala pentru casatorie. Mai apoi va proceda la citirea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de fond si impedimentele la casatorie si totodata va atrage atentia viitorilor soti ca declaratiile false sunt pedepsite de legea penala. Dupa indeplinirea acestor formalitati se va proceda la inregistrarea declaratiei de casatorie. Declaratia de casatorie se va publica in extras, intr-un loc special amenajat. Casatoria se va incheia in termen de 10 zile de la primirea declaratiei de casatorie. In termenul de 10 zile sunt incluse atat ziua primirii declaratiei, cat si ziua celebrarii casatoriei. Ratiunea acordarii unui astfel de termen rezida in necesitatea asigurarii posibilitatii pentru viitorii soti de a reflecta asurpa implicatiilor ce decurg din casatorie. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea certificatelor medicale. Dupa acest moment, viitori soti sunt obligati sa depuna noi certificate medicale din care sa rezulte starea de sanatate. Pentru situatii exceptionale, primarul localitatii unde urmeaza a se incheia casatoria, poate incuviinta incheierea casatoriei inaintea expirarii termenului de 10 zile. Dintre aceste situatii exceptionale amintim: viitoarea sotie este gravida cu viitorul sot si urmeaza a naste inauntrul termenului de 10 zile, viitorul sot este militar in termen si permisia acordata de unitatea militara in care este incadrat este mai mica decat termenul fixat pentru casatorie, viitorul sot urmeaza sa plece la studii sau intr-o misiune in afara granitelor tarii inaintea expirarii termenului de 10 zile.

Totodata, inauntrul termenului de 10 zile, orice persoana poate face opozitie la casatorie. Opozitia la casatorie reprezinta actul prin care o persoana aduce la cunostiinta delegatului de stare civila anumite imprejurari de fapt sau de drept care impiedica incheierea casatoriei. Opozitia trebuie facuta in scris, aratandu-se imprejurarile de fapt sau de drept care impiedica incheierea casatoriei precum si dovezile pe care se sprijina cele aratate. Opozitia la casatorie poate fi facuta in intervalul de timp cuprins intre data depunerii declaratiei de casatorie si data incheierii casatoriei. Delegatul de stare civila este obligat sa verifice toate opozitiile formulate si in functie de cele constatate va decide dupa cum urmeaza: - daca opozitia este intemeiata, va refuza incheierea casatoriei - daca opozitia formulata necesita pentru verificari o durata mai mare decat cea care a mai ramas pana la incheierea casatoriei, va dispune amanarea acesteia - daca opozitia nu este intemiata, va proceda la incheierea casatoriei la data fixata. Opozitiile formulate si care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege poarta denumirea de acte oficioase de informare a delegatului de stare civila si care nu sunt obligatorii pentru acesta, in sensul ca ofiterul de stare civila poate sa tina sau nu cont de ele. In situatia in care delegatul de stare civila refuza incheierea casatoriei, la cererea partii, lucrarile se vor inainta de indata judecatoriei care va hotari de urgenta asupra refuzului de a incheia casatoria. Procedura incheierii casatoriei Casatoria se incheie la oficiul de stare civila din localitatea in care domiciliaza unul dintre soti ori in care-si are resedinta. Dovada domiciliului se face cu buletinul/cartea de identitate iar dovada resedintei, cu viza de flotant aplicata pe buletinul /cartea de identitate. Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului de stare civila numai daca unul dintre soti nu se poate prezenta datorita unor imprejurari speciale cum ar fi boala grava de care sufera unul dintre soti, iminenta mortii ori sarcina inaintata a viitoarei sotii. In ziua fixata pentru casatorie, viitorii soti se prezinta la oficiul de stare civila insotiti de doi martori. Oficierea casatoriei se face in limba romana de catre delegatul de stare civila, intr-o incapere corespunzator amenajata, avand o tinuta vestimentara adecvata caracterului solemn al casatoriei. La oficierea casatoriei, ofiterul de stare civila este obligat sa poarte esarfa in culorile drapelului national roman, asezat pe umarul stang, cu banda albastra in sus. Delegatul de stare civila procedeaza la identificarea viitorilor soti. Daca constata ca sunt indeplinite conditiile de fond si nu exista impedimente la casatorie, ia consimtamantul acestora dupa care le citeste sotilor dispozitiile Codului Familiei referitoare la drepturile si obligatiile sotilor. Mai apoi procedeaza la intocmirea actului de casatorie. Actele de stare civila si deci si actele de casatorie se intocmesc in limba romana, folosindu-se alfabetul latin. Mentiunile cuprinse in actul de casatorie se inscriu cu cerneala speciala de culoare neagra. Este interzis ca in cuprinsul actului de casatorie sa se faca stersaturi, razuiri, adaugiri ori prescurtari. Actul de casatorie se semneaza de catre soti cu numele de familie pe care s-au invoit sa-l poarte in casatorie, de catre delegatul de stare civila precum si de cei doi martori. Dupa incheierea casatoriei, in actul de identitate al sotului care prin casatorie isi schimba numele de familie se aplica stampila cu urmatorul continut: "schimbat numele din ...in ..., prin casatorie. Actul de identitate va fi preschimbat pana la ... . Pentru persoanele detinatoare de carti de identitate informatizate, invalidarea actului de identitate se va realiza de catre delegatul starii civile prin perforarea spatiului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate. In privinta numelui, trebuie facuta precizarea ca viitorii soti au, in virtutea principiului egalitatii sexelor, urmatoarele posibilitati: a) sa-si pastreze fiecare numele avut inainte de casatorie; b) sa poarte amandoi, dupa incheierea casatoriei, ca nume comun numele unuia dintre ei; c) sa poarte amandoi, dupa incheierea casatoriei, ca nume comun, numele lor reunite. Nu sunt permise alte posibilitati, in ceea ce priveste numele sotilor decat cele enuntate mai sus. Ofiterul de stare civila poate proceda la incheierea casatoriei intre cetateni straini numai daca acestia prezinta pe langa documentele indicate anterior si o dovada eliberata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor a caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond cerute de legea lor nationala. La oficierea casatoriei intre cetateni straini care nu cunosc limba romana, se va folosi un interpret, incheindu-se in acest sens un proces - verbal.